»Barn skördar tobak och betalar med sin hälsa«

På tobaksplantager runt om i världen sker arbetet under livegna förhållanden. Arbetarna sätter sig i skuld till tobaksbolagen och tvingas ta med barnen i arbetet. Även i USA arbetar, enligt Human Right Watch, tusentals barn på tobaksfälten, vilket ger dem förgiftningsskador. Hanna

»Dagens narkotikapolitik – en succé«

Till skillnad mot många andra opinionsyttringar i narkotikadebatten, anser ordföranden för European Cities Against Drugs, ECAD, att narkotikapolitiken, jämfört med till exempel alkoholpolitiken, lyckats betydligt bättre. Enligt Erik Leijonmarck, sedan ett år tillbaka Euopean Cities Aganst Drugs generalsekreterare, är dagens globala narkotikapolitik