Hoppa till innehållet

Fram för gårdsförsäljning

hop cones in the hops farm ripe for the harvesting , Villoria village, Leon, Spain
Ca 600 gårdar, destillerier och bryggerier omfattas av förslaget.

Regeringen har presenterat sitt förslag för gårdsförsäljning, som kan komma att bli verklighet våren 2025. Med den lagrådsremiss man nu lägger fram vill man möjliggöra för att handla öl, vin, cider och sprit i samband med besök på gård, odling eller destilleri.

–Ibland måste man sätta ner foten, fatta beslut och få någonting gjort, sa statsminister Ulf Kristersson i samband med en pressträff 5 juni.

Regeringen har presenterat sitt förslag för gårdsförsäljning, som kan komma att bli verklighet våren 2025. Med den lagrådsremiss man nu lägger fram vill man möjliggöra för att handla öl, vin, cider och sprit i samband med besök på gård, odling eller destilleri. Statsminister Ulf Kristersson beskriver förslaget som en frihetsreform där Sverige blir lite mer som övriga Europa och socialminister Jakob Forssmed (KD) lyfte att 5 juni är ”en bra dag” för besöksnäring, landsbygd och det svenska folket. Forssmed nämnde även att utredningen om gårdsförsäljning är komplex och att flera remissinstanser haft motstridiga uppfattningar.

Framförallt har frågan handlat om huruvida gårdsförsäljning skulle kunna äventyra svenskt alkoholmonopol. Utmaningen är att ett förslag inte kan strida mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet, där Sverige i dag har ett undantag av folkhälsoskäl. Enligt förslaget man nu lägger fram ska aktörer som säljer sina alkoholprodukter ta betalt för inträde. Regeringen menar då att gårdsförsäljning är att betrakta som en del av besöksnäringen och någonting annat än den detaljhandel Systembolaget bedriver, därför menar man att förslaget inte skulle bryta mot EU-rätten. Ca 600 aktörer berörs om förslaget blir verklighet.

 Lina Nordquist (L) lyfte att de som bedriver gårdsförsäljning även kommer att ha krav på någon form av egenkontroll samt att de ska informera om risker och skadeverkningar. Maxproduktion av specifikt öl och cider måste även vara något lägre än vad man tidigare föreslagit. Nästa steg är att förslaget ska granskas av EU-kommissionen och övriga medlemsländer för att se att förslaget inte strider mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet.

Läs mer:

SOU 2021:95 ’En möjlighet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker’

Pressmeddelande om kommande lagrådsremiss från regeringen

Kategorier:

Etiketter:

SM Höglund

Sara-Märta Höglund är chefredaktör för Alkohol & Narkotika.

Se alla artiklar av Sara-Märta Höglund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.