Hoppa till innehållet

Karin Karlsbro (L)

Sida vid sida-10-Sida vid sida

För Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro är den viktigaste ANDTS-frågan i EU att förse medborgarna med information. Så att individen ges möjlighet att fatta medvetna beslut. Så här har Liberalernas Karin Karlsbro svarat på Alkohol & Narkotikas enkät.

Den som är fast i ett beroende är inte fri

Karin Karlsbro, Liberalernas toppkandidat i EU-valet

Tobakssnus har varit förbjudet i alla EU-länder sedan 1992, men Sverige har fått ett undantag. Det vita snuset (som innehåller extraherat nikotin men klassas som tobaksfritt) har vunnit popularitet i Europa och lett till att kommissionen utvärderar lagstiftningen för tobakskontroll. Kommer vi se ett totalförbud för allt snus i Sverige nu?

Svar: Liberalerna står bakom det nuvarande undantaget när det gäller snus och det ska fortsatt vara möjligt att köpa vitt snus i Sverige. Det är upp varje enskilt medlemsland besluta om försäljning av vitt snus ska vara tillåtet eller inte.

Hur ser ditt parti på det vita snuset? 

Svar: Vitt snus är mycket beroendeframkallande på grund av nikotininnehållet och det är ett problem att allt fler unga börjar snusa. Därför vill vi se nya regler som sätter ett tak för nikotinhalten i vitt snus. Vi vill även se stärkta insatser i det förbyggande arbetet, bland annat i skolor för att skydda unga personer från att drabbas av beroenden. 

Av folkhälsopolitiska skäl har Sverige, tillsammans med Finland, även ett undantag när det kommer till alkohol. Finns risk att gårdsförsäljning skulle kunna äventyra svenskt alkoholmonopol? 

Svar: Regeringen jobbar just nu med att ta fram ett förslag som håller EU-rättsligt, som sedan kommer att anmälas till kommissionen. 

Hur ser ditt parti på frågan om gårdsförsäljning?

Svar: Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet att sälja egna produkter där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning. Detta på villkor att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets roll.

Flera medlemsländer har rört sig mot en mer liberal narkotikalagstiftning, nu senast Tyskland. Hur kommer det att påverka Sverige?

Svar: Hur det påverkar Sverige får framtiden utvisa. Liberalernas inställning är att bruk av narkotika fortsatt ska vara kriminaliserat och att det ska vara upp till varje enskilt medlemsland hur frågor om narkotika ska hanteras. 

Vilken ANDTS-fråga (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) är viktigast för dig att driva i EU?

Svar: Den som är fast i ett beroende är inte fri. Liberalerna vill driva en politik som hjälper individen att slå sig fri från sitt beroende, och hindrar fler från att fastna i ett beroende från första början. För oss kommer det i EU därför vara viktigt att arbeta med det förebyggande arbetet och säkerställa att tydlig information finns om riskerna med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar så att individen kan göra medvetna val. 

Läs mer

Här kan du ta del av enkätsvar från

Socialdemokraterna (Heléne Fritzon)

Moderaterna (Tomas Tobé)

Sverigedemokraterna (Charlie Weimers)

Vänsterpartiet (Jonas Sjöstedt)

Miljöpartiet (Alice Bah Kuhnke)

Centerpartiet (Emma Wiesner)

Kristdemokraterna (Alice Teodorescu Måwe)

Kategorier:

Etiketter:

SM Höglund

Sara-Märta Höglund är chefredaktör för Alkohol & Narkotika.

Se alla artiklar av Sara-Märta Höglund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.