Hoppa till innehållet

Heléne Fritzon (S)

Sida vid sida-16-Sida vid sida

För Socialdemokraternas toppkandidat Heléne Fritzon handlar frågan om en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik i första hand om barns rätt till en trygg uppväxt. Hon vill bland annat se tydligare information om hälsorisker på alkoholförpackningar. Så här svarar Heléne Fritzon på Alkohol & Narkotikas enkätfrågor.

Gårdsförsäljning som förslaget är utformat nu riskerar hela det svenska alkoholmonopolet

Heléne Fritzon, Socialdemokraternas toppkandidat i EU-valet

Tobakssnus har varit förbjudet i alla EU-länder sedan 1992, men Sverige har fått ett undantag. Det vita snuset (som innehåller extraherat nikotin men klassas som tobaksfritt) har vunnit popularitet i Europa och lett till att kommissionen utvärderar lagstiftningen för tobakskontroll. Kommer vi att se ett totalförbud för allt snus i Sverige nu?

Svar: Vi vill att Sverige ska kunna bestämma över det vita snuset precis som vi i dag får bestämma över det vanliga snuset.  

Hur ser ditt parti på det vita snuset?

Svar: Vi ska i Sverige själva bestämma över såväl det vita som det vanliga snuset och vi värnar det svenska undantaget. Vi vill se tydligare regler i Sverige för det vita snuset, bland annat vad gäller nikotinhalten. 

Av folkhälsopolitiska skäl har Sverige, tillsammans med Finland, även ett undantag när det kommer till alkohol. Finns risk att gårdsförsäljning skulle kunna äventyra svenskt alkoholmonopol?

Svar: Ja, gårdsförsäljning som förslaget är utformat nu riskerar hela det svenska alkoholmonopolet.
Därför kräver vi att regeringen får garantier innan man går vidare med förslaget att det inte kommer att påverka det svenska monopolet.  

Hur ser ditt parti på frågan om gårdsförsäljning?

Svar: Det svenska alkoholmonopolet ska skyddas. Ett införande av gårdsförsäljning får inte innebära att vinstdrivande intressen bakvägen tar över försäljning av alkohol i Sverige. Vi har därför ställt som krav på regeringen begär ett förhandsbesked om förslagen i gårdsförsäljningsutredningen är förenliga med det nuvarande svenska alkoholmonopolet.

Flera medlemsländer har rört sig mot en mer liberal narkotikalagstiftning, nu senast Tyskland. Hur kommer det att påverka Sverige?

Svar: Det är avgörande att Sverige behåller rätten att själva styra över alkohol- och narkotikapolitiken. Vi står fortsatt upp för en restriktiv narkotikapolitik mot de liberaliseringsförsök som sker i vissa länder. Detta ska kombineras med stöd och vård för personer som lever med missbruk eller beroende. 

Vilken ANDTS-fråga (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) är viktigast för dig att driva i EU?

Svar: Den allra viktigaste frågan för mig är att alla barn har rätt till en trygg barndom, fri från missbruk och utsatthet. Därför kommer vi Socialdemokrater stå upp för vår restriktiva hållning till såväl alkohol som narkotika, i både Sverige och EU.

Det är viktigt att behålla och värna Systembolagets monopol på försäljning av alkohol i Sverige och vill inte se någon uppluckring eller legalisering på narkotikaområdet.

Jag som socialdemokrat tycker att det är bra att EU agerar för att cannabis inte ska få säljas fritt på EU:s inre marknad. Vi vill också skärpa reglerna för näthandel med alkohol för att värna Systembolagets ensamrätt, och se till att förteckningarna på alkoholprodukter får samma tydliga innehållsförteckning och information om hälsorisker som andra livsmedel.

Vi vill också se starkare insatser för att stötta barn som växer upp under svåra förhållanden, men det ska bestämmas om i Sverige, inte på EU-nivå långt bort från människors vardag.

Läs mer

Här kan du ta del av enkätsvar från

Moderaterna (Tomas Tobé)

Sverigedemokraterna (Charlie Weimers)

Vänsterpartiet (Jonas Sjöstedt)

Miljöpartiet (Alice Bah Kuhnke)

Centerpartiet (Emma Wiesner)

Kristdemokraterna (Alice Teodorescu Måwe)

Liberalerna (Karin Karlsbro)

Kategorier:

Etiketter:

SM Höglund

Sara-Märta Höglund är chefredaktör för Alkohol & Narkotika.

Se alla artiklar av Sara-Märta Höglund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.