Hoppa till innehållet

Alice Bah Kuhnke (MP)

Sida vid sida-15-Sida vid sida

Miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnke vill se en utvärdering av nya nikotinprodukter. I EU vill hon se stärkt samarbete mellan medlemsländerna för att bekämpa global narkotikahandel. Så här har Alice Bah Kuhnke svarat på Alkohol & Narkotikas enkätfrågor.

Vi vill se en skarp nationell reglering av det vita snuset

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiets toppkandidat i EU-valet

Tobakssnus har varit förbjudet i alla EU-länder sedan 1992, men Sverige har fått ett undantag. Det vita snusets (som innehåller extraherat nikotin men klassas som tobaksfritt) har vunnit popularitet i Europa och lett till att kommissionen utvärderar lagstiftningen för tobakskontroll. Kommer vi att se ett totalförbud för allt snus i Sverige nu?

Svar: Kommissionen har ännu inte presenterat något förslag om ny lagstiftning om tobakskontroll, och vad som kommer hända nästa mandatperiod vet vi tyvärr inte. Men vi har i nuläget inte sett något som tyder på att undantaget Sverige fått vad det gäller försäljning av snus skulle försvinna.

Hur ser ditt parti på det vita snuset?

Svar: Vi vill se en skarp nationell reglering av det så kallade vita snuset. Alla nya nikotinprodukter måste utvärderas och dess reglering ses över utifrån forskning om hälsoeffekter. Då nuvarande regelverk kan möjliggöra för tobaksindustrin att utmåla nya nikotinprodukter som hälsosamma alternativ, är det viktigt att vi får på plats tydlig lagstiftning.

Av folkhälsopolitiska skäl har Sverige, tillsammans med Finland, även ett undantag när det kommer till alkohol. Finns risk att gårdsförsäljning skulle kunna äventyra svenskt alkoholmonopol?

Svar: Det beror på dess utformning men ja, en sådan risk kan alltid finnas.  

Hur ser ditt parti på frågan om gårdsförsäljning?

Svar: Vi skulle inte ha något emot att småskaliga producenter fick bedriva gårdsförsäljning om det inte skulle riskera Systembolagets ställning och det undantag vi har fått av EU. Så länge den risken föreligger, så anser vi att det allra viktigaste är att Systembolaget på ett smidigt sätt erbjuder mindre svenska producenter möjligheter att sälja i butiker och i beställningssortimentet. Parallellt med denna hållning är vi övergripande måna om folkhälsoperspektivet och vill inte se en ökad totalkonsumtion av alkohol i samhället.

Flera medlemsländer har rört sig mot en mer liberal narkotikalagstiftning, nu senast Tyskland. Hur kommer det att påverka Sverige?

Svar: Svårt att säga, men det är möjligt att det dels påverkar attityder och dels påverkar tillgången till lättare narkotika. Det är viktigt att utvecklingen följs upp av svenska myndigheter. 

Vilken ANDTS-fråga (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) är viktigast för dig att driva i EU?

Svar: Kraftfulla och hållbara åtgärder mot narkotikahandeln på EU-nivå och global nivå.  EU har en viktig roll att spela i att bekämpa organiserad brottslighet. Europol hjälper till med brottsbekämpande insatser i medlemsländerna, är ett nav för informationsutbyte om brottslig verksamhet och ett expertcentrum för brottsbekämpning. Vi vill stärka upp det polisiära samarbetet genom Europol och även det  samarbetsprogram som Kommissionen nyligen lanserades tillsammans med Europeiska hamnmyndigheter i syfte att förstärka samarbetet och mer effektivt kunna stoppa inflödet av narkotika.

Läs mer

Här kan du ta del av enkätsvar från

Socialdemokraterna (Heléne Fritzon)

Moderaterna (Tomas Tobé)

Sverigedemokraterna (Charlie Weimers)

Vänsterpartiet (Jonas Sjöstedt)

Centerpartiet (Emma Wiesner)

Kristdemokraterna (Alice Teodorescu Måwe)

Liberalerna (Karin Karlsbro)

Kategorier:

Etiketter:

SM Höglund

Sara-Märta Höglund är chefredaktör för Alkohol & Narkotika.

Se alla artiklar av Sara-Märta Höglund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.