Drogbaronens son

Han växte upp med ett zoo på tomten och trettio egna motorcyklar. Men lyxen byttes mot ett liv på flykt, sorg och exil. Drogpengar har inget värde i längden, säger Juan Pablo Escobar. Numera heter han Juan Sebastian Marroquín, efter att familjen

Självmedicinering i ovisshetens skugga

Missbruksvården och polisen ger en dyster bild av den verklighet de stöter på i sitt arbete med ensamkommande. De träffar ungdomar som självmedicinerar med droger i en tillvaro fylld av oro och osäkerhet. Den nya migrationspolitiken utpekas som orsak. På Sergels torg

»Kvinnor döms enligt hårdare mallar«

– Politiken har traditionellt varit en manlig sfär som varit ganska inpyrd med sprit. Ta dig en sup och var som en karl, heter det ju. Det säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ. ­Kvinnor som dricker döms ut i de patriarkala strukturerna,

»Barn skördar tobak och betalar med sin hälsa«

På tobaksplantager runt om i världen sker arbetet under livegna förhållanden. Arbetarna sätter sig i skuld till tobaksbolagen och tvingas ta med barnen i arbetet. Även i USA arbetar, enligt Human Right Watch, tusentals barn på tobaksfälten, vilket ger dem förgiftningsskador. Hanna

»Dagens narkotikapolitik – en succé«

Till skillnad mot många andra opinionsyttringar i narkotikadebatten, anser ordföranden för European Cities Against Drugs, ECAD, att narkotikapolitiken, jämfört med till exempel alkoholpolitiken, lyckats betydligt bättre. Enligt Erik Leijonmarck, sedan ett år tillbaka Euopean Cities Aganst Drugs generalsekreterare, är dagens globala narkotikapolitik