»Det här är det bästa som har hänt mig«

Sedan november har berättelserna om sexuella övergrepp och trakasserier sköljt över medielandskapet. Kvinnorna med missbruk, som samlats bakom #utanskyddsnät vill få sina historier hörda – och se solidaritet från medsystrar. Johanna Rantatalo är en av initiativtagarna. Jag är trött, säger Johanna Rantatalo

Byråkrat, knarksoldat och folkhälsokämpe

Hon är en doldis i Sverige, men i det internationella alkoholpolitiska folkhälsoarbetet är hon känd. Motorn bakom EU:s alkoholstrategi, Maria Renström, har gått i pension. Sommaren 1972 står Maria Renström på Hornsgatan 128 vid Specialbyrån för hemlösa män, den senaste tegelstenen i

Ett brandtal för skademinimering

I den nya antologin Dogmer som dödar samlas brukare, anhöriga, forskare, politiker och läkare som argumenterar för mer skademinimering inom svensk narkotikapolitik. Språngbrädan för boken är den höga narkotikarelaterade dödligheten. Vad kan vi göra för att rädda fler liv, frågar sig redaktörerna

Luddig definition försvårar kampen mot organiserad brottslighet

Begreppsförvirring kring organiserad brottslighet gör att fel insatser används mot fel typ av brott. Insatser får i värsta fall motsatt verkan och hotar rättssäkerhet och demokratiska värden. Vad menar vi med organiserad brottslighet? Är det uppgörelser i den undre världen, utpressning, hot,

Drogbaronens son

Han växte upp med ett zoo på tomten och trettio egna motorcyklar. Men lyxen byttes mot ett liv på flykt, sorg och exil. Drogpengar har inget värde i längden, säger Juan Pablo Escobar. Numera heter han Juan Sebastian Marroquín, efter att familjen

Självmedicinering i ovisshetens skugga

Missbruksvården och polisen ger en dyster bild av den verklighet de stöter på i sitt arbete med ensamkommande. De träffar ungdomar som självmedicinerar med droger i en tillvaro fylld av oro och osäkerhet. Den nya migrationspolitiken utpekas som orsak. På Sergels torg

»Kvinnor döms enligt hårdare mallar«

– Politiken har traditionellt varit en manlig sfär som varit ganska inpyrd med sprit. Ta dig en sup och var som en karl, heter det ju. Det säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ. ­Kvinnor som dricker döms ut i de patriarkala strukturerna,

»Barn skördar tobak och betalar med sin hälsa«

På tobaksplantager runt om i världen sker arbetet under livegna förhållanden. Arbetarna sätter sig i skuld till tobaksbolagen och tvingas ta med barnen i arbetet. Även i USA arbetar, enligt Human Right Watch, tusentals barn på tobaksfälten, vilket ger dem förgiftningsskador. Hanna

»Dagens narkotikapolitik – en succé«

Till skillnad mot många andra opinionsyttringar i narkotikadebatten, anser ordföranden för European Cities Against Drugs, ECAD, att narkotikapolitiken, jämfört med till exempel alkoholpolitiken, lyckats betydligt bättre. Enligt Erik Leijonmarck, sedan ett år tillbaka Euopean Cities Aganst Drugs generalsekreterare, är dagens globala narkotikapolitik