Så privatiserades de skyddade boendena

Skyddade boenden för våldsutsatta privatiseras i snabb takt. Där ideella kvinnojourer kläms av byråkratin hittar vårdbolag en ny marknad och nu vill Socialstyrelsen införa tillståndsplikt. Utan de skyddade boendena dör kvinnojourerna, säger Wiveca Holst. Det är ett litet krig, säger Cathrin Bergqvist, men ändrar sig

Det vill regeringen med ett ANDTS-politiskt forum

I propositionen för den nya ANDTS-strategin föreslår regeringen att ett ANDTS-politiskt forum inrättas. Men det är inget nytt ANDT-råd, säger Magnus Jonsson på Socialdepartementet. Under våren 2020 arrangerade Socialdepartementet fyra hearingar om tillgångsbegränsning, prevention, vård och organisation med representanter från myndigheter och

Vad är minimipris på alkohol och funkar det?

2018 blev Skottland det första landet att införa »minimum unit pricing«, ett minimipris på alkohol. Skotska myndigheter är noga med att påpeka att det är ingen skatt, men vad är skillnaden, och vem påverkas av minimipriserna? Redan 2012 klubbade parlamentet i Skottland

Psykiatrireformen som misslyckades

Psykiatrireformen för 25 år sedan skulle ge mer makt till patienterna. De som hade levt sina liv på mentalsjukhus skulle få möjligheten till fungerande liv i samhället. Vad hände? Anna Fredriksson och Åsa Moberg visar i sin nya bok De omöjliga att

Vård och politik ska utredas – av vem?

Borde missbruksvården och narkotikapolitiken utredas av en parlamentarisk kommitté? Frågan har ställts till socialministern i riksdagen – kunde det leda till genomförbara förslag? Det var Kristdemokraternas Pia Steensland som riktade frågan till socialminister Lena Hallengren under en frågestund i riksdagen i början

Utredning banar väg för rusreform i Norge

En statlig utredning i Norge föreslår att bruk och innehav av narkotika för eget bruk ska avkriminaliseras. Bengt Svensson guidar oss igenom förslaget och ställer sig frågan: vad betyder det här för Sverige? Strax före jul 2019 kom den statliga norska utredningen Rusreform – fra straff

Oförändrat statsbidrag trots att ansökta medel har fördubblats

Stödet för ideella organisationer som bedriver spelprevention har inte ökat sedan 2015, trots ny syn på spelmissbruk och större verksamhet. Det är en nedprioritering av ideella sektorn, säger Omid Rezvani vid Spelberoendegruppen. Socialminister Lena Hallengren håller inte med i beskrivningen. Det finns inget alternativ än

»Vi ska bevara det vi är stolta över«

Yasmine Bladelius representerar socialdemokraterna i riksdagens socialutskott och är utsedd av regeringen till ny ordförande för CAN. Alkohol- och drogfrågor har funnits med henne sedan uppväxten. Varifrån kommer ditt engagemang i ANDT-frågorna?– Jag växte upp i ett område som man kallar för socioekonomiskt utsatt

Var ska gränsen sättas – och av vem?

Setting Limits – Gambling, Science and Public Policy söker svar på frågan om hur vi kan minimera riskerna av spel. Antologin ger en lättläst överblick över de motstridiga intressen som finns på marknaden, men försummar den form av spel som växer just