Vård och politik ska utredas – av vem?

Borde missbruksvården och narkotikapolitiken utredas av en parlamentarisk kommitté? Frågan har ställts till socialministern i riksdagen – kunde det leda till genomförbara förslag? Det var Kristdemokraternas Pia Steensland som riktade frågan till socialminister Lena Hallengren under en frågestund i riksdagen i början

Utredning banar väg för rusreform i Norge

En statlig utredning i Norge föreslår att bruk och innehav av narkotika för eget bruk ska avkriminaliseras. Bengt Svensson guidar oss igenom förslaget och ställer sig frågan: vad betyder det här för Sverige? Strax före jul 2019 kom den statliga norska utredningen Rusreform – fra straff

Oförändrat statsbidrag trots att ansökta medel har fördubblats

Stödet för ideella organisationer som bedriver spelprevention har inte ökat sedan 2015, trots ny syn på spelmissbruk och större verksamhet. Det är en nedprioritering av ideella sektorn, säger Omid Rezvani vid Spelberoendegruppen. Socialminister Lena Hallengren håller inte med i beskrivningen. Det finns inget alternativ än

»Vi ska bevara det vi är stolta över«

Yasmine Bladelius representerar socialdemokraterna i riksdagens socialutskott och är utsedd av regeringen till ny ordförande för CAN. Alkohol- och drogfrågor har funnits med henne sedan uppväxten. Varifrån kommer ditt engagemang i ANDT-frågorna?– Jag växte upp i ett område som man kallar för socioekonomiskt utsatt

Var ska gränsen sättas – och av vem?

Setting Limits – Gambling, Science and Public Policy söker svar på frågan om hur vi kan minimera riskerna av spel. Antologin ger en lättläst överblick över de motstridiga intressen som finns på marknaden, men försummar den form av spel som växer just

De prisas för banbrytande narkotikapolitik

Ruth Dreifuss och Peter Reuter får Stockholmspriset i kriminologi bland annat för deras samarbete för att tillgängliggöra heroinassisterad behandling. Peter Reuter efterlyser mer forskning om rättsväsendet och Ruth Dreifuss uppmanar länder att studera, evaluera och sprida effekterna av sin narkotikapolitik. Peter Reuter

»Anmärkningsvärt att CAN står för statistikproduktion«

David Sundén ifrågasätter att CAN, som ideell organisation, har ett ansvar för statistiken över alkohol- och tobakskonsumtionen. Charlotta Rehnman Wigstad anser inte att en myndighet skulle genomföra statistikproduktionen bättre. »Det är anmärkningsvärt att en ideell förening, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN),

»Alkoholpolitiken når inte målen«

David Sundén argumenterar för att den svenska alkoholpolitiken inte når sina mål i ny rapport. Cherrypicking av forskning, replikerar forskaren Sven Andréasson. Beräkningen av samhällskostnader tar inte i beaktande skadornas socioekonomiska utfall, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. I ett seminarierum på Finansdepartementet

Tjänstemannen – marionett eller makthavare?

Tjänstemannen ska vara neutral och lojal, men också uppmärksamma politiker om brister som bör åtgärdas. Alkohol & Narkotika har träffat tjänste­män som berättar om myndighetskulturer, tongivande generaldirektörer och politisk styrning. När Socialstyrelsen gav sitt yttrande om Missbruksutredningen till Socialdepartementet 2011 gjorde tjänstemannen Ulf Malmström, sakkunnig inom

Bland hårdhandskar och sjukhusbäddar

I slutet av veckan är det val. Föga överraskande har varken alkoholpolitiken eller missbruksvården lockat till heta diskussioner. Gårdsförsäljningen sopades undan redan på våren, likaså debatten om regeringens tobaksproposition, och missbruksvården har aldrig varit en het fråga att ta i. Men mycket

Rasifierade grupper i polisens blickfång

REFLEKTION. Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk, rapporterade Brottsförebyggande rådet nyligen. Polisen använder ofta plats som orsak för varför en del kroppar undersöks oftare än andra. Vilka konsekvenser för det med sig, frågar Leandro Schclarek Mulinari.

»Kommunerna måste ta sitt ansvar«

Jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) och socialministern Annika Strandhäll (S) svarar skriftligen på Alkohol & Narkotikas frågor om våldsutsatta kvinnor med missbruk. Båda säger att kommuner och landsting måste ta sitt ansvar för behandlingsinsatserna. Jämställdhetsministern Åsa Regnér träffade i december representanter från uppropet #utanskyddsnät.