Valenkät: Vänsterpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? ANDTS-strategin som regeringen föreslog motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats under de senaste åren. Strategin saknar en redogörelse för vad som

»Kundnöjdhet kommer inte på bekostnad av ansvarstagande«

Under Magdalena Gergers tid som vd har Systembolaget satsat på att bli mer kundcentrerat. Men står en kundcentrerad service i konflikt med folkhälso­uppdraget? Nej, det handlar om att vara en del av morgondagens lösning, säger Magdalena Gerger som har lämnat monopolet efter 13 år.

Nu är missbruk en sjukdom – igen

Samsjuklighetsutredningens beskrivning av missbruk som en sjukdom kantas av historielöshet. Sjukdomsmodellen har diskuterats, granskats och förkastats flera gånger under det senaste århundradet, skriver kriminologen och historikern Johan Edman.

Är slutet nära för EU:s sista spelmonopol?

De senaste åren har det finländska spelmonopolet Veikkaus kritiserats allt hårdare. Att ett statsägt bolag både ska göra vinst och sam­­­­tidigt förhindra spelberoende är problematiskt, säger finländska experter. Är monopolets dagar räknade?

Kamp eller reträtt?

REFLEKTION. Narkotikan har inte minskat i de nordiska samhällena, trots satsningar på kontroll­politik. Kriminologen Nils Christie ansåg att Norden behövde planera för en reträtt i sin politik, men istället står vi inför en möjlig tudelning av politiken, skriver Henrik Tham.

Narkotikapolitisk brytningstid

REFLEKTION. Efter trettio år av konsensus står den svenska narkotika­politiken i en brytningstid. Peter Moilanen skriver om nya och gamla skiljelinjer och om vad vi borde har gjort under konsensusåren: utvärderat.

ANDTS-strategins uppgång och fall

För få ställningstaganden och för mycket fluff, löd riksdagens utlåtande när de röstade ner regeringens förslag till ANDTS-strategin. Saklig kritik eller politiskt spel? Alkohol & Narkotika berättar historien om hur ANDTS-strategin skapades och sänktes.

Johnson smittspårar Bejerots inflytande

RECENSION. Björn Johnson ger en förtjänstfull beskrivning av svensk narkotikapolitik i sin nya bok om Nils Bejerot. Men det biografiska upplägget och återgivningen av den rådande historieskrivningen gör att Johnson inte lyckas frigöra sig från fadern han försöker utmana, skriver Daniel Berg.

Varningssystem för narkotika får fortsättning

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten grönt ljus för att införa ett varningssystem för farlig narkotika. Men utvärderingen av pilotprojektet visade att systemet användes sparsamt. Folkhälsomyndigheten och Region Skåne stod för hälften av alla varningar. Ett första försök med det webbaserade systemet genomfördes mellan

Platserna ökar – men inte för kvinnor med missbruk

Ersta diakoni märker av en hårdnande konkurrens. Men inte när det gäller platserna för kvinnor med aktivt missbruk. Dem är de nya aktörerna inte intresserade av, säger Lars Blomlid. Antalet boenden för våldsutsatta har ökat kraftigt och likaså platserna, men det är fortfarande svårt