Alkoholpolitiken utvärderas

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att titta på hur en uppföljning av hur folkhälsopolitiken kan utvecklas, en del i uppdraget är att utvärdera effekterna av alkoholpolitikens styrmedel.

//

Ifrågasätter nyttan av kriminalisering

De senaste 35 åren har innehav och bruk av narkotikaklassade substanser varit olagligt i Sverige. I en ny rapport från ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) ifrågasätts nu nyttan av kriminaliseringen. Felipe Estrada är en forskarna bakom rapporten.

Utredaren: “Vi måste lämna de ideologiska skyttegravarna”

I samband med att Regeringen presenterade sin stora narkotikautredning kom särskilde utredaren Thomas Lindén till Alkohol & Narkotikas podstudio. Utredningen kan komma att påverka hur narkotikapolitiken ser ut i många år framöver. Anna Fredriksson intervjuar Thomas Lindén om innehållet. Ämnen som

/

“Medvetandet om hälsoriskerna kommer att öka”

Kan varningsetiketter på alkoholförpackningar påverka konsumtionen? På Irland har regeringen nyligen fattat beslut om obligatoriska varningsetiketter från 2026. Svenska experter tror att den typen av insatser kan få fler att bli medvetna om riskerna vid måttlig konsumtion – något som på sikt

/

EU:s narkotikabyrå varnar för lustgas

De syntetiska drogerna är på stark frammarsch och även syntetisk cannabis har fått in en fot på den europeiska marknaden. Det visar EMCDDA:s senaste drograpport. Byrån varnar också för ökad användning av lustgas, något svenska myndigheter redan uppmärksammat.

Nytt beroendenätverk i Riksdagen

Hallå där Johan Hultberg, (M) du har du tagit initiativ till ett särskilt riksdagsnätverk för beroendefrågor, tillsammans med Karin Sundin (S), som också sitter i Riksdagens socialutskott. Varför?
– Jag tycker att beroendefrågorna förtjänar att diskuteras mer och det över parti- och blockgränser.

En drogscen präglad av samexistens

Från hårda tag och injiceringar i trappuppgångar till proaktivt polisarbete och skadereducerande åtgärder. Häng med på en vandring genom drogscenen på Vesterbro – en plats som förändrats det senaste decenniet.

1 2 3 7