Det vita snuset raderar könsskillnader

Känner du till att det finns vitt snus? Hur du svarar kan ha med din ålder att göra. Det är framför allt unga som använder vitt snus, och användningen är nu lika vanlig bland unga kvinnor som män. Nästan var femte svensk

I patientens tjänst

Med anledning av att Barbro Westerholm, 89, den 22 juni 2022 avtackas som ledamot i Sveriges riksdag återpublicerar vi Alkohol & Narkotikas intervju med henne från nr 3/2019. Kom ihåg att patienten är din uppdragsgivare. Det fick Barbro Westerholm höra när hon studerade till

Könsmärkta röstsedlar vid förbudsomröstningen

Trots att kvinnlig, och lika, rösträtt precis hade införts blev valsedlarna könsmärkta i folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922. Kerstin Hesselgren, den först invalda kvinnan i riksdagens Första kammare, tyckte att det var fel och att rusdrycks­frågan borde vara gemensam för hela folket, skriver Jan-Ewert Strömbäck.

Varför punktskatter?

Ett förslag från Finansdepartementet om höjda punkt­skatter på alkohol och tobak har varit på remiss. Punktskatter är effektiva styrmedel som bidrar till att minska försäljningen och täcka de samhälls­ekonomiska kostnaderna för dessa varor. Punktskatter tas ut på vissa specifika varor som till exempel

Alkohol & Narkotikas valenkät

Alkohol och narkotika frågade partierna om ANDTS. Först kommer svaren fråga för fråga och längst ner alla svar samlade under respektive parti. ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?Alla partiernas

Valenkät: Moderaternas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Bra att riksdagen avslog regeringens ofärdiga förslag och dåligt att regeringen inte kommit tillbaka med ett nytt förslag. Vi kräver att regeringen nu

Valenkät: Kristdemokraterna svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Dåligt. För 10 månader sedan fick regeringen bakläxa på förslaget till ANDTS-strategi. Den var otydlig och saknade konkreta insatser för hur Sverige ska

Valenkät: Socialdemokraternas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Det var naturligtvis inte bra. Strategin är ett viktigt arbetsdokument för alla berörda parter, inte minst för alla viktiga ANDT(S)- samordnare ute i

Valenkät: Sverigedemokraternas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Vi har följdmotionerat på regeringens skrivelse. I vår följdmotion återfinns ett antal konkreta förslag där vi bland annat lyfter vikten av att regeringen,

/

Valenkät: Centerpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Regeringens ANDTS-strategi hade så omfattande brister att den inte var ett tillräckligt bra underlag för kommande strategiperiod.  Därför avvisade vi regeringens förslag. Samtidigt

Valenkät: Miljöpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?ANDTS-strategin hade tyvärr inte en politisk majoritet vilket är önskvärt för dessa viktiga frågor. Nu blev det i stället en skrivelse men med en

Valenkät: Liberalernas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?Skrivelsen från regeringen innebär i realiteten inte en ny strategi utan istället en ambitionssänkning. Vi har följdmotionerat i frågan och lyfter inte mindre än

1 2 3 5