Alkoholpolitikens framgång är en myt

Fem av sex alkoholmonopol har avskaffats, System­bolagen har blivit fler och krogarnas öppettider har förlängts. Efter åratal av liberaliseringar – varför har inte konsumtionen, våldet och skadorna skjutit i höjden? Och varför vill ingen återinföra restrik­­tionerna från förr, frågar Mattias Svensson. I Lydia

Är Sverige drogtesternas förlovade land?

Det finns ett guld i Sverige och det bryts inte i gruvor. Det samlas in i små vita plastkoppar på sjukhus, skolor, arbetsplatser och polisstationer, till och med i hemmen. När jag flyttade till Sverige för snart fyra år sedan var den utbredda

Om Claudia

I slutet av juni gick professor Claudia Fahlke bort, endast 55 år gammal. Claudia var professor i hälsopsykologi med inriktning på beroende­ på psyko­logiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon var också verksam på Beroende­kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kännetecknande för Claudia var att

Beroendefältet behöver stärka HBTQ-perspektivet

Sjukvård, socialtjänst och forskare behöver bli bättre på att inkludera sexuella minoriteter och könsminoriteter i arbetet med beroendetillstånd av alkohol, narkotika och spel, skriver Niroshani Broman. Sexuella minoritetsgrupper med en homosexuell, bisexuell eller annan sexuell läggning löper, jämfört med heterosexuella, en högre

Narkotikapolitiken är död, länge leve narkotikapolitiken

Vi behöver diskutera avkriminalisering av eget bruk, säger Tullverkets före detta narkotika­expert Lars Hansson i en intervju i nya Alkohol & Narkotika. Han säger att under sina år i tjänst – han pensionerades ifjol – har han jobbat med att försöka få politiker att lyfta

Om Alec

I slutet av februari gick Alec Carlberg bort. Alec, som blev 74 år, är för många känd som talesperson för människor som levt med missbruk och psykisk ohälsa. Många känner också till honom som grundare av Basta arbetskooperativ och som en av de första

Att lyfta dopningen ut ur skuggorna

Hösten 2015 träffade jag en samhällsvetenskaplig dopningsforskare på ett möte arrangerat av Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning, SAD. När jag fem år senare ringer upp honom och frågar om han som dopningsforskare kände sig hemma i sammanhanget svarar han tveksamt »kanske

»Socialstyrelsens kartläggning av samsjuklighet är ofullständig«

Socialstyrelsens kartläggning av samsjuklighet underskattar hur många inom vården som har både psykisk ohälsa och beroendeproblematik, skriver Agneta Öjehagen och Claudia Fahlke. Hösten 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik och analysera

Förebygg gängkriminalitet

Jag är djupt berörd av rapporterna om dödsskjutningar och sprängningar. De kriminella gängen sprider en oro hos oss alla. Många insatser behövs inom rättsväsende och kriminalvård, men också inom förebyggande arbete, vård och behandling. För en stor del av dessa skjutningar är narkotikarelaterade