Varför sjunker inte priset på kokain?

Varför ligger kokainpriset kvar på samma nivå när tillgången har ökat så mycket? Svaret finns att hämta i en marknad som lyckas hålla uppe priserna genom att hitta nya köpare. Men avsaknad av tillförlitlig statistik över andelen ren kokain gör prisstatistiken osäker.

Heroinet förväntas öka kraftigt

FN ser en massiv ökning av opiumproduktionen i Afghanistan och en kommande ökad tillgång till heroin runtom i världen. I en unik intervju för Alkohol & Narkotika varnar forskaren Thomas Pietschmann för högre kvalitet och fler överdoser. 75 procent av all världens

Svårt att bedöma kompetensen hos HVB-personal

Hur står det till med personalens kompetens på HVB-hemmen? Efter kritik i Missbruksutredningen blev Socialstyrelsens föreskrifter fem år senare något tydligare, en kvalitetsstandard är på gång och en särskild utbildning ska utredas. Men viktiga uppföljningar hindras av tufft arbetsklimat på socialkontoren. Förra året

Bristande statistik försvårar översikt av missbruksvården

Många och omfattande försök har gjorts för att få till en samlad nationell statistik för all missbruksvård. Rapporter och utredningar har sett dagens ljus, men ännu inget regeringsförslag. Man har inte fått ihop lagstiftningen för att värna den personliga integriteten. Regeringar har

Luddig definition försvårar kampen mot organiserad brottslighet

Begreppsförvirring kring organiserad brottslighet gör att fel insatser används mot fel typ av brott. Insatser får i värsta fall motsatt verkan och hotar rättssäkerhet och demokratiska värden. Vad menar vi med organiserad brottslighet? Är det uppgörelser i den undre världen, utpressning, hot,