Hoppa till innehållet

Varför sjunker inte priset på kokain?

kokain

Varför ligger kokainpriset kvar på samma nivå när tillgången har ökat så mycket? Svaret finns att hämta i en marknad som lyckas hålla uppe priserna genom att hitta nya köpare. Men avsaknad av tillförlitlig statistik över andelen ren kokain gör prisstatistiken osäker.

Kokain är som vilken vara som helst. Det är tryck på marknaden, säger Lars Hansson, som tills nyligen arbetat som svenska tullens narkotikaspecialist i ett par decennier.

De senaste årens kraftigt ökade produktion i Sydamerika borde enligt teorin om utbud och efterfrågan ha skapat lägre priser i världen, även här i Sverige. Men trots att flödet ökat kraftigt till Europa har priset inte förändrats nämnvärt under de senaste 20 åren. Detta visar både FN:s analyser och CAN:s översikter av narkotikapriser i Sverige.

Gatupriset på kokain har varit stabilt sedan 2002. Källa: Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2018 (CAN 2019). Priserna är realprisjusterade medianpriser.

I en internationell jämförelse är den svenska kokainmarknaden förhållandevis liten. Men med svenska mått mätt har den vuxit kraftigt de senaste åren.

– Vi har tagit mer kokain än vad vi någonsin har gjort under 2018. Tillgången är jättegod och kokain har blivit ett av de vanligaste preparaten, säger Lars Hansson.

CAN:s rapporter visar också att antalet användare i Sverige har fördubblats från 2012 fram till i fjol, från omkring 45000 till 90000.

– Men vi har inget svar på varför priserna inte gått ned, trots att det kommer mer kokain hit, säger CAN:s utredare Ulf Guttormsson.

Priserna som CAN rapporterar är det pris en köpare betalar för ett gram, utan hänsyn till halten ren kokain i partiet.

– Halten ren kokain kan ha förändrats.

Det skulle i så fall betyda att användarna har fått mer ren kokain för samma pengar.

– Men det finns ingen i Sverige som har till uppgift att ge en heltäckande bild av hur mycket kokain som finns i de beslag som tas. Det gör det svårare att analysera priserna, säger Ulf Guttormsson.

Tullens och polisens laboratorier mäter halten i beslag som görs. På Nationellt forenciskt centrum (NFC) mäts 12 procent av beslagen. Men någon tydlig bild av halten i gatuledet ges inte, eftersom NFC i sin rapportering inte skiljer på beslag i grossist- eller användarledet.

Siffrorna från NFC ligger till grund för halterna av kokain som Sverige rapporterar till internationella myndigheter. En av författarna till FN:s World Drug ReportThomas Pietschmann, berättar att flera länder gör som Sverige, och att andra testar alla beslag, men att detta har fått kritik från polisen.

– Att mäta alla beslag är dyrt och det har tagit så lång tid att få svar på proverna att man tvingats släppa misstänka förövare på fri fot, säger Thomas Pietschmann.

den brittiska tidskriften The Economists journalist och författare Tom Wainwright, som har studerat handeln på nära håll i de syd­amerikanska högländerna, berättar i sin bok Narconomics – att driva en narkotikakartell ((Bokförlaget NoNa, 2019), att globala narkotika­karteller fungerar som vilka internationella legala affärskedjor som helst och att de genom en monopolliknande ställning kan styra priset de betalar till kokabönderna, oavsett hur mycket de producerar. I Europa har man lyckats hålla uppe priset genom att utöka marknaderna.

Narkotikaspecialist Lars Hansson säger att det handlar om marknadsföring.

– Säljarna utarbetar ett försäljningsmönster så att de hittar nya köpgrupper i samhället. Killar och tjejer marknadsför drogen i olika sammanhang. Precis som med vilken vara som helst. Det har man folk som jobbar med kontinuerligt.

Man lyckas alltså sälja mer utan att sänka priset?

– Ja. Efterfrågan är så stark. Kokain passar in i de livsmönster vi har, ett stressat samhälle med problem med psykisk ohälsa. Narkotika­kartellerna ser detta och lanserar kokain hårdare, säger Lars Hansson.

IStockholm styrs narkotikahandeln av ett stort antal organiserade grupper. Det visar en färsk forskning av Anke Stallwitz, professor vid Protestant University of Applied Sciences Freiburg. Hon har intervjuat säljare och användare i Stockholms gatumiljöer.

– Jag tvivlar på att det är möjligt för dem att upprätthålla en gemensam strategi. Det handlar mer om att priserna på ett naturligt sätt närmar sig varandra. Att man håller sig till det pris som gäller. Mina intervjupersoner pratar mycket om kokain och att det finns en stor efterfrågan, men att det inte alltid är så lätt att få tag på bra kvalitet, säger Anke Stallwitz.

Hon har studerat drogmarknader runt om i världen och forskningen ger inget entydigt svar på varför priset inte sjunkit trots att mängden kokain ökat så mycket.

– För heroin är utbudet klart större än efterfrågan, medan det är tvärtom för kokain, att efterfrågan överstiger utbudet. Det bidrar till att hålla uppe priset.

I gatuledet har vi i åratal sett att halten ren kokain ökar när marknaden ökar och tvärtom. Det är en naturlig reaktion.

Thomas Pietschmann säger att priset i Europa har legat still, men att halten ren kokain stigit kraftigt de senaste åren.

– Jag tror att samma gäller för Sverige, att kvalitén gått upp medan priset legat still. Det är den mest sannolika förklaringen jag kan tänka mig till att priset inte ändrats.

Behöver säljarna sälja renare kokain för att nå fler kunder?

– Jag vet inte. I gatuledet har vi i åratal sett att halten ren kokain ökar när marknaden ökar och tvärtom. Det är en naturlig reaktion. Vem som styr detta, och om det styrs, vet vi inte. Men vi har sett det i England, tydligt i USA, och i Tyskland. Trenden är inte lika tydlig i grossistledet, säger Thomas Pietschmann.

Han säger att färska men ännu ej statistiskt bekräftade uppgifter från Belgien, dit det mesta av kokainet till Europa kommer, visar att även priset gått ned i grossistledet. Framöver säger Thomas Pietschmann att prisutvecklingen beror på om en stor planerad utrotning av fält i Colombia blir av.

– Vid mindre förändringar i produktionen hålls priserna stabila, medan en kraftig nedgång i produktionen skulle göra att halten ren kokain sjunker och att priserna ligger någorlunda stabila, säger Thomas Pietschmann.

FAKTA: Kokainpriserna

  • Priset på kokain i Sverige har legat stabilt de senaste åren. I fjol var priset på kokain i genomsnitt 900 kronor/gram, utan hänsyn till hur hög halt ren kokain som ett parti innehåller.
  • Priset kan variera mycket beroende på köparens och säljarens relation, ort, mängd, kvalité och hur lätt det är att få tag i drogen.
  • Priset i grossistledet, när kokainet passerat in över gränsen, låg förra året på omkring 370 000 kronor kilot, alltså en tredjedel av priset på gatan.

Kategorier:

Etiketter:

foto.larssoold

Lars Soold är frilansjournalist.

Se alla artiklar av Lars Soold

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.