/

Om resan att sluta med heroin utan metadon

Att sluta använda heroin utan LARO (läkemedels­assisterad rehabilitering vid opioidberoende) kan vara en lång process kantad av försök och återfall, men det går. Forskaren Christina Nehlin Gordh har intervjuat personer som har lyckats. En viktig aspekt för dem var att bli hörda och sedda

Förtroende går att skapa även på nätet

Går det att bygga upp förtroende i behandling som sker på nätet? Javisst, men den byggs på ett annorlunda sätt genom att skapa ett gemensamt språk, mål och syfte med behandlingen, säger Veronica Ekström som har studerat behandlarens roll på nätet. Att

Beroendevården anpassar med utomhusmottagningar och hembesök

Coronaviruset påverkar sjukvårdens alla områden och även beroendevården har fått se över sina rutiner. En del LARO-patienter får nu ta med sig fler doser hem. I Göteborg har substitutionsmottagning Östra byggt en utomhusmottagning för att minska risken för smittspridning. Vid sprutbytet i

Dålig kunskap om barn med alkoholskador

I Sverige föds varje år omkring 1 000 barn med någon form av skada orsakad av alkohol under fostertiden. Barnen får livslånga funktionsnedsättningar, men inte den hjälp de behöver. Kunskapen på barnavårdscentralerna är för låg. Susana Etzler arbetar som specialistsjuksköterska vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam

Anonym och snabb kontakt ger resultat

I september lanserades Droghjälpen som erbjuder rådgivning och stöd via ­telefon eller internet. Syftet är att sänka tröskeln till stöd och vård för den som vill förändra sitt drogbruk. Tjänsten är under utveckling och kommer att ­anpassas efter det användarna efterfrågar. Droghjälpen

Läkemedelsbrist drabbar även beroendevården

Patienter kan få vänta till sommaren på att importen av läkemedlet Campral återgår till det normala. Informationen har funnits på Läkemedelsverkets sajt sedan december – i ett excelark – men nådde läkarna först flera månader senare. Det här är ett slag mot

Så blev Baklofen populärt i Frankrike

Efter flera års hetsiga diskussioner har Läkemedelsverket i Frankrike godkänt att Baklofen kan användas vid behandlingen av alkoholberoende. Det är ingen ­mirakelmedicin, men kan få fler att söka vård, säger läkaren Michel Reynaud. Brukarorganisationerna anser att beslutet är en halvmesyr.

/

35 döda i arresten sedan 2012

Lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB, skulle bli en vårdlag, men sedan 2012 har 35 personer dött när de befunnit sig i polisarresten. JO, poliser, läkare och forskare vill se en förändring, men inget händer. Rummet är tre gånger två meter.

Att upphandla missbruksvården det nya normala

Betydelsen av blått eller rött kommunalstyre minskar när kommuner oftare köper vårdplatser enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Att upphandla har blivit det nya normala och vinstdrivande vårdgivare dominerar marknaden, säger forskaren Jessica Storbjörk. Färgen på det kommunala styret påverkar inte längre i