Ojämlika skolor på SiS:s ungdomshem

En ny granskning från Skolinspektionen visar problem med låg undervisningstid och hög frånvaro på skolor som drivs av Statens institutions­styrelse. Problemet är att skolan inte ses som en del av behandlingen, säger forskaren David Wästerfors.

/

Smärta och stigma

Sarah har sammanväxningar i buken, Eila har en trasig rygg. De är två av många svenskar med kronisk smärta, en smärta som kan ta över hela livet. När opioider allt oftare ifrågasätts riskerar flera att inte få den vård de behöver.

Osäkert kunskapsläge

Fetalt alkoholsyndrom FAS är en etablerad diagnos, men åsikter går isär om andra alkoholskador under paraplybeteckningen FASD ska bli diagnoser. Karin Heimdahl Vepsä har studerat hur SBU och FAS-­föreningen resonerar om nyttan och nackdelen med FASD.

Gammal kunskap – nya normer

I ett halvt århundrade har det funnits studier som visar att helnykterhet inte behöver vara det enda framgångsrika målet med beroendebehandling. Historien om kontrollerat drickande är en historia om normer och vågskålen mellan vetenskaplig och anekdotisk kunskap.

Skiftande identiteter efter tolvsteg

När Ninive von Greiff och Lisa Skogens intervjuade en grupp som nyligen hade genomgått ett tolvstegsprogram identifierade sig alla som nyktra och i en positiv förändringsprocess. Men vad har hänt med deras identiteter fem år senare? En gång alkoholist, alltid alkoholist. Uttrycket

Studie om integrerad behandling på LVM-hem gav positiva resultat

Utvärderingen av en integrerad behandling av personer med missbruk och psykiatriska diagnoser på LVM-hem sänder positiva signaler. Statens institutionsstyrelse bör röra sig i den riktningen, säger Sara Lövenhag, chef på forsknings- och utvecklingsenheten. Sedan 2013 har tre svenska forskare från Karlstads universitet

Depotinjektioner blir vanligare inom LARO

En injektion i månaden istället för dagliga tabletter. Så ser behandlingen ut för ett fåtal LARO-patienter i Sverige idag. Under pandemiåret har så kallade depot­injektioner blivit vanligare, men behandlingen är dyr och passar inte alla. Hur ser LARO:s bioteknologiska framtid ut? Tobias

»Långa handläggningstider är ett bekymmer«

Långa handläggningstider för anmälningar om misstänkt överförskrivning riskerar patienters hälsa och ger läkare tid att dölja felaktigheter. HSAN har uppvaktat Regeringskansliet om att få möjlighet att gå hårdare åt läkarna, men har inte fått gehör. Det tog sju år innan den ökända läkaren

2020 rekordår för IVO-anmälningar om överförskrivning

Anmälningarna om överförskrivning har ökat stadigt och 2020 tog Inspektionen för vård och omsorg emot 295 stycken. Men både farmaceuter och vårdgivare upplever ännu hinder för att anmäla. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick ta emot 295 anmälningar om misstänkta fall

En ökänd läkare

Chefsläkaren är ökänd bland apoteksanställda i Skåne. På sju år har Inspektionen för vård och omsorg tagit emot 18 anmälningar mot honom och nu riskerar han åtal. Hur har han fått skriva ut recept så länge? Hösten 2019 står en kvinna med krycka

Rutintester inom psykiatrin får kritik

Drogtester tar upp en växande del av psykiatrins resurser. I många regioner är testerna krav för behandling med vissa läkemedel, men frågan är kontroversiell. Samtidigt som JO kritiserar den rutinmässiga testningen vill Svenska Psykiatriska Föreningen att tester ska användas oftare. Tilda Kjerrulf