Bara korta behandlingar på anstalt

Trots skarp kritik har tolvstegsbehandlingarna avvecklats i kriminalvården. Nu erbjuds kortare behandlingar med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Många nya intagna och att fler ska kunna få behandling är skälen. Det stormade ordentligt förra året när beslutet togs om att lägga ner tolvstegsbehandlingen

»Forskaren är ingen solospelare«

Det är tillsammans med andra man når resultat, snilleblixtar är nästan alltid en följd av interaktion, menar professor Johan Franck, mottagare av CAN:s drogforskningspris 2022. Johan Francks röst är glad. Han känner sig stolt och tacksam över att just ha fått ta

CBD – hälso­preparat eller bluff­läkemedel?

De senaste åren har det cannabis­relaterade ämnet CBD hajpats som mirakelmedel. Forskning visar dock att effekterna ofta är försumbara och försäljning är strikt reglerad i Sverige. Cannabidiol eller cbd är en molekyl utvunnen ur cannabisplantan, som till skillnad från det aktiva ämnet tetrahydrocannabinol/THC inte

/

Anhöriga – i stort behov av stöd

Med anledning av att det är anhörigveckan under v 40/2022, lyfter vi upp den här texten från vårt tidigare temanummer. Den är fortfarande aktuell. En dryg miljon påverkas av problematiska alkoholvanor hos en anhörig. Men fyra av fem söker ingen hjälp trots

Hur vanligt – och hur farligt – är lustgas?

Giftinformationscentralen larmar om allvarliga skador efter lust­gasanvändning. Nya siffror från CAN visar att unga som använt lustgas också använt andra substanser. Regeringen har tillsatt en utredning, men är det lösningen? – Jag vet inte om en utredning är bra faktiskt, jag är otålig.

/

Äldre med skadligt bruk finns – men finns omsorgen?

Hemtjänsten är dåligt anpassad för äldre personer med beroende visar forskning av Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Tid att bygga relationer och förtroende är särskilt viktigt för den här gruppen. Att placera personer på boenden för äldre med missbruk kan

Stödet för cannabisrökare behöver breddas

Det finns mycket stöd att få för den som vill sluta röka cannabis. Men alternativen blir färre för dem som lever socialt stabila liv och inte vill vända sig till socialtjänsten och för dem som behöver mer hjälp än vad den öppna

Från omtvistad till självklar vårdreform

Samsjuklighetsutredningens förslag om att sjukvården ska ta över ansvaret för beroendevården har starkt stöd. Men för bara tio år sedan var samma förslag i Missbruksutredningen för kontroversiellt för att bli lag. Vad har förändrats?

Göteborgs beroendevård i kris

Det stormar kring beroendevården i Göteborg. Intagningsstopp på Laro. Stadsmissionens beroendeklinik stänger. Besparingskrav på 16 miljoner, så kvinnoteamet i Olskroken försvinner. Som det är nu är vi farliga för våra patienter, säger kuratorn Katarina Höglund.