Skiftande identiteter efter tolvsteg

När Ninive von Greiff och Lisa Skogens intervjuade en grupp som nyligen hade genomgått ett tolvstegsprogram identifierade sig alla som nyktra och i en positiv förändringsprocess. Men vad har hänt med deras identiteter fem år senare? En gång alkoholist, alltid alkoholist. Uttrycket

Studie om integrerad behandling på LVM-hem gav positiva resultat

Utvärderingen av en integrerad behandling av personer med missbruk och psykiatriska diagnoser på LVM-hem sänder positiva signaler. Statens institutionsstyrelse bör röra sig i den riktningen, säger Sara Lövenhag, chef på forsknings- och utvecklingsenheten. Sedan 2013 har tre svenska forskare från Karlstads universitet

Depotinjektioner blir vanligare inom LARO

En injektion i månaden istället för dagliga tabletter. Så ser behandlingen ut för ett fåtal LARO-patienter i Sverige idag. Under pandemiåret har så kallade depot­injektioner blivit vanligare, men behandlingen är dyr och passar inte alla. Hur ser LARO:s bioteknologiska framtid ut? Tobias

»Långa handläggningstider är ett bekymmer«

Långa handläggningstider för anmälningar om misstänkt överförskrivning riskerar patienters hälsa och ger läkare tid att dölja felaktigheter. HSAN har uppvaktat Regeringskansliet om att få möjlighet att gå hårdare åt läkarna, men har inte fått gehör. Det tog sju år innan den ökända läkaren

2020 rekordår för IVO-anmälningar om överförskrivning

Anmälningarna om överförskrivning har ökat stadigt och 2020 tog Inspektionen för vård och omsorg emot 295 stycken. Men både farmaceuter och vårdgivare upplever ännu hinder för att anmäla. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick ta emot 295 anmälningar om misstänkta fall

En ökänd läkare

Chefsläkaren är ökänd bland apoteksanställda i Skåne. På sju år har Inspektionen för vård och omsorg tagit emot 18 anmälningar mot honom och nu riskerar han åtal. Hur har han fått skriva ut recept så länge? Hösten 2019 står en kvinna med krycka

Rutintester inom psykiatrin får kritik

Drogtester tar upp en växande del av psykiatrins resurser. I många regioner är testerna krav för behandling med vissa läkemedel, men frågan är kontroversiell. Samtidigt som JO kritiserar den rutinmässiga testningen vill Svenska Psykiatriska Föreningen att tester ska användas oftare. Tilda Kjerrulf

»En bok med tveklöst barnperspektiv«

Forskarna Elisabet Näsman och Karin Alexanderson har lyckats skriva en bok om barn till föräldrar med missbruks­problem där även barnen kommer till tals. Det är smått unikt, skriver Josefine Johansson i sin recension. Att det ges ut en bok på svenska om barn till föräldrar som missbrukar hör inte

Om resan att sluta med heroin utan metadon

Att sluta använda heroin utan LARO kan vara en lång process kantad av försök och återfall, men det går. Forskaren Christina Nehlin Gordh har intervjuat personer som har lyckats. En viktig aspekt för dem var att bli hörda och sedda som personer som kan

Förtroende går att skapa även på nätet

Går det att bygga upp förtroende i behandling som sker på nätet? Javisst, men den byggs på ett annorlunda sätt genom att skapa ett gemensamt språk, mål och syfte med behandlingen, säger Veronica Ekström som har studerat behandlarens roll på nätet. Att