Hur vanligt – och hur farligt – är lustgas?

Giftinformationscentralen larmar om allvarliga skador efter lust­gasanvändning. Nya siffror från CAN visar att unga som använt lustgas också använt andra substanser. Regeringen har tillsatt en utredning, men är det lösningen? – Jag vet inte om en utredning är bra faktiskt, jag är otålig.

/

Äldre med skadligt bruk finns – men finns omsorgen?

Hemtjänsten är dåligt anpassad för äldre personer med beroende visar forskning av Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Tid att bygga relationer och förtroende är särskilt viktigt för den här gruppen. Att placera personer på boenden för äldre med missbruk kan

Stödet för cannabisrökare behöver breddas

Det finns mycket stöd att få för den som vill sluta röka cannabis. Men alternativen blir färre för dem som lever socialt stabila liv och inte vill vända sig till socialtjänsten och för dem som behöver mer hjälp än vad den öppna

Från omtvistad till självklar vårdreform

Samsjuklighetsutredningens förslag om att sjukvården ska ta över ansvaret för beroendevården har starkt stöd. Men för bara tio år sedan var samma förslag i Missbruksutredningen för kontroversiellt för att bli lag. Vad har förändrats?

Göteborgs beroendevård i kris

Det stormar kring beroendevården i Göteborg. Intagningsstopp på Laro. Stadsmissionens beroendeklinik stänger. Besparingskrav på 16 miljoner, så kvinnoteamet i Olskroken försvinner. Som det är nu är vi farliga för våra patienter, säger kuratorn Katarina Höglund.

Ojämlika skolor på SiS:s ungdomshem

En ny granskning från Skolinspektionen visar problem med låg undervisningstid och hög frånvaro på skolor som drivs av Statens institutions­styrelse. Problemet är att skolan inte ses som en del av behandlingen, säger forskaren David Wästerfors.

/

Smärta och stigma

Sarah har sammanväxningar i buken, Eila har en trasig rygg. De är två av många svenskar med kronisk smärta, en smärta som kan ta över hela livet. När opioider allt oftare ifrågasätts riskerar flera att inte få den vård de behöver.

Osäkert kunskapsläge

Fetalt alkoholsyndrom FAS är en etablerad diagnos, men åsikter går isär om andra alkoholskador under paraplybeteckningen FASD ska bli diagnoser. Karin Heimdahl Vepsä har studerat hur SBU och FAS-­föreningen resonerar om nyttan och nackdelen med FASD.

Gammal kunskap – nya normer

I ett halvt århundrade har det funnits studier som visar att helnykterhet inte behöver vara det enda framgångsrika målet med beroendebehandling. Historien om kontrollerat drickande är en historia om normer och vågskålen mellan vetenskaplig och anekdotisk kunskap.