/

Högt tryck på beroendeakuten när LOB följs

Varje år avlider berusade människor i arresten. Ändå förs uppemot 90 procent av alla som omhändertas enligt LOB just dit. Men ett par regioner har börjat ändra fokus - människor ska tas till vård. I Stockholm har det ökat trycket på Beroendeakuten.

Attitydförändring till psykedelia mot depression

En attitydförändring är på gång när Vetenskapsrådet beviljat anslag till forskning om psilocybin. Redan 2031 kommer sjuk­vården att kunna erbjuda psykedelia till patienter med svår­botad depression tror psykologen och forskaren Per Carlbring.

/

Sluta röka med virtuell verklighet

Tre av fyra börjar röka igen, även efter professionell rökavvänjning. Kanske är vr-behandling i en mobilapp framtidens melodi? Vr ökar motivationen att träna och förbättrar engagemanget, två avgörande faktorer för varaktig beteende­förändring.

Motiverar unga tramadolanvändare till vård 

Tullverket beslagtog 2022 fler tramadol-tabletter än något tidigare år. Personer som har ett missbruk där läkemedlet ingår avbryter oftare än andra behandling. Nu arbetar Malmö stad aktivt för att motivera till vård.   Det stora inflödet av tramadol till Sverige påverkar beroendevården. De

/

Fortsatt mörkt för beroendevården i Göteborg

Halverat antal vårdplatser för vuxna personer med narkotika­beroende och massupp­säg­ningar som verkställs under årets sista veckor – beroende­vården i Göteborg har fått dåligt rykte. En ljuspunkt är att Laro hävt det intagningsstopp som tidigare oroade både patienter och personal. Det har varit

Bara korta behandlingar på anstalt

Trots skarp kritik har tolvstegsbehandlingarna avvecklats i kriminalvården. Nu erbjuds kortare behandlingar med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Många nya intagna och att fler ska kunna få behandling är skälen. Det stormade ordentligt förra året när beslutet togs om att lägga ner tolvstegsbehandlingen

»Forskaren är ingen solospelare«

Det är tillsammans med andra man når resultat, snilleblixtar är nästan alltid en följd av interaktion, menar professor Johan Franck, mottagare av CAN:s drogforskningspris 2022. Johan Francks röst är glad. Han känner sig stolt och tacksam över att just ha fått ta

1 2 3 6