Staffan Hübinette årets förebyggare 2017

Staffan Hübinette mottar CAN:s pris för sitt arbete inom skolvärlden. Staffan Hübinette skrattar när han får höra att han vunnit CAN:s förebyggarpris. – Skolvärlden känner till vår verksamhet, men i övrigt har den inte fått så stor uppmärksamhet, säger han. Staffan Hübinette

»Det är okej att bli full, men inte för full«

Birgitta Ander gick ut på stan för att söka efter unga som dricker, men hon hittade dem i hemmen. Unga som hon har intervjuat beskriver hur de planerar sina fester noggrant. Vuxenvärlden som ser på ungdomars festande utifrån uppfattar ofta ett okontrollerat