Islandsmodellen nästa för Håkan Leifman

Håkan Leifman lämnar CAN efter sju år. Nu ska han bland annat sprida Islandsmodellen och delta i arbetet med en skuggversion av ANDT-strategin. Men han befarar tuffare tider för ANDT-området. Det är inte första gången Håkan Leifman förutspår tuffare tider. I en

Jukka Törrönen får CAN:s forskningspris

Vad som påverkar ungas drickande är långt mer än bara tillgång till alkohol, säger årets pristagare Jukka Törrönen. Jukka Törrönen ser alkoholen som ett fönster till sociala och kulturella processer. Genom att lyssna på hur vi berättar om alkohol och hur vi

Norrtälje årets förebyggande kommun

I Norrtälje har man valt att tillsätta en avdelning för att koordinera kommunens trygghetsarbete. Nyckeln är styrning, samverkan och samsyn, säger Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje kommun. Marita Bertilsson visar diskussionstråden på Facebook med fältarbetare, polischef och andra representanter från

Staffan Hübinette årets förebyggare 2017

Staffan Hübinette mottar CAN:s pris för sitt arbete inom skolvärlden. Staffan Hübinette skrattar när han får höra att han vunnit CAN:s förebyggarpris. – Skolvärlden känner till vår verksamhet, men i övrigt har den inte fått så stor uppmärksamhet, säger han. Staffan Hübinette

»Det är okej att bli full, men inte för full«

Birgitta Ander gick ut på stan för att söka efter unga som dricker, men hon hittade dem i hemmen. Unga som hon har intervjuat beskriver hur de planerar sina fester noggrant. Vuxenvärlden som ser på ungdomars festande utifrån uppfattar ofta ett okontrollerat