Uppsökarna i Turin har tid och tålamod

Fattigdom, bristande integration och droganvändning, problemen är många i italienska Turins slitna förorter. Men här finns också socialarbetare från ideella organisationer som kommer till parker där unga rör sig. Med sig har de spel, hjälp med skolarbete och ett lyssnande öra. Fyra

Lyssna på samtal om föräldra-skapsstöd

En bra relation mellan föräldrar och barn är en viktig skyddsfaktor mot både fysisk och psykisk ohälsa. Kommuner och organisationer i Sverige erbjuder stöd i föräldraskapet. Men hur ser stödet ut? Och hur kan det utvecklas och bli mer tillgängligt? Det är

Alkoholrelaterade dödsfall ökar bland äldre

Alkoholkonsumtionen ökar i gruppen äldre över 65, medan den i alla andra åldersgrupper minskar. – Det är otur, för de som tål alkohol allra sämst är de äldsta. Efter 65 ökar risken, säger Sven Andréasson, professor i social­medicin och över­läkare på Beroendecentrum

Molly förebygger doping

När Sveriges enda dopinghund Molly kommer till gymmet blir uppmärksamheten positiv. Viktigt att hela samhället arbetar tillsammans mot förbjudna preparat, tycker Joanna och Michael Sjöö, Mollys hundförare. Också polisutbildare vill se större polisiär närvaro på gymmen.

»Släpp taget men gå bredvid«

Föräldrar som grupp skulle gynnas av att kroka arm med varandra mer, tycker Johanna Håkansson, fältassistent i södra Stockholm. – Ta hjälp av barnens kompisars vårdnadshavare, lägg tid på ditt barns idrottsklubb, föräldravandra, var aktiv och lägg dig i. Även om du tycker att

/

Få saker engagerar som föräldraskap

Föräldraskapsstöd handlar i mångt och mycket om att få hjälp i relationen till sitt barn. Den psykologiska tallriksmodellen kan ge ett skydd ända upp i vuxen ålder mot både hjärt- och kärlsjukdomar och beroende, säger psykologen Kajsa Lönn Rhodin. Principerna för föräldra­skapsstöd är

Rehabilitering bara vid alkohol­beroende

För ett år sedan skärpte SSAB sin alkohol- och drogpolicy. Nu erbjuds inte längre rehabilitering vid positivt test för narkotika utan bara om de anställda testar positivt för alkohol. Den som testar positivt för narkotika riskerar i stället avsked. – Personligen tycker

/

Äldre med skadligt bruk finns – men finns omsorgen?

Hemtjänsten är dåligt anpassad för äldre personer med beroende visar forskning av Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Tid att bygga relationer och förtroende är särskilt viktigt för den här gruppen. Att placera personer på boenden för äldre med missbruk kan

Alkoholvanor som går i arv

Alkoholkonsumtion påverkar inte bara den som dricker utan också de som finns runt omkring, som barn. En longitudinell studie som bygger på den svenska mönstringsundersökningen har studerat sambandet mellan pappors alkohol­konsumtion och risken för alkohol- eller narkotikaproblem hos deras barn.

Mindfulness kan minska risken för återfall

De senaste åren har mindfulness börjat användas i beroendebehandling, framförallt i USA. Amerikanska studier visar att det kan minska drogsug och risken för återfall. Men metoden har ännu inte fått fäste i Sverige. – Det här är i allra högsta grad relevant,

Skolelevers drogvanor är inte bara siffror

REFLEKTION. Skolelevers drogvanor handlar inte bara om siffror som går upp och ner. Det handlar om erfarenheter och tankar om berusningens betydelse. Birgitta Ander reflekterar över vad vi får, och inte får, ut av skolundersökningen som fyller 50 år i år. Behövs

Andelen positiva drogtester på arbetsplatser ökar

Siffror från Karolinska universitetslaboratoriet tyder på att allt större andel av drogtester från arbetslivet är positiva. De senaste åren har vart tjugonde test varit positivt, säger sjukhuskemist Anders Helander. En fördubbling av genomsnittet på 90- och 00-talet.