Behövs en standardenhet för THC?

Forskare debatterar som bäst om vad som kunde vara en standardenhet för THC, mycket likt den standard som finns för en portion alkohol. Men vilka är argumenten – och är debatten betydelsefull för Sverige? Forskarna Tom Freeman och Valentina Lorenzetti skrev i

Därför påverkar riskinformation inte beteende

Information om riskerna med droger är ett återkommande inslag i det förebyggande arbetet, men det finns inte mycket bevis på att det påverkar attityd och beteende. Unga verkar inte bry sig så mycket om riskerna. Varför? »Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar

Haninge krokar arm med föreningarna

Målet är att förhindra trafikolyckor orsakade av alkohol och droger. Med en ANDTS-samordnare som möjliggörare har skola och föreningsliv i Haninge ett tätt samarbete. Alkohol, droger och trafik är en livsfarlig kombination. 2018 omkom 324 personer i trafiken, 75 av dem i alkohol-

Att möta ungdomar i drogfrågor

Värna relationen till barnet istället för att försöka övertrumfa med vassa argument i en diskussion om alkohol och andra droger. Och sök hjälp om det behövs. Det skriver Kristofer Odö, ansvarig för sajten Drugsmart.com. Under cirka fyra års tid har jag svarat på tusentals

ANDT-strategin ledstjärna i kommunerna

Samordningen av det drogförebyggande arbetet kan variera kraftigt mellan kommuner. Arbetet har breddats men spetskompetensens behövs ännu, säger samordnare som efterlyser en fortsättning på den nationella ANDT-strategin efter 2020. Alkohol & Narkotika har pratat med några av Sveriges ANDT-samordnare och politiker för

Charlotta Rehnman Wigstad blir ny direktör på CAN

CAN har en viktig funktion på nationell nivå att stödja det lokala och regionala ANDT-arbetet, säger Charlotta Rehnman Wigstad, CAN:s sjunde direktör sedan 1902. – Det ska bli skönt att få arbeta mer med det förebyggande arbetet. Det är ju det jag brinner

Islandsmodellen nästa för Håkan Leifman

Håkan Leifman lämnar CAN efter sju år. Nu ska han bland annat sprida Islandsmodellen och delta i arbetet med en skuggversion av ANDT-strategin. Men han befarar tuffare tider för ANDT-området. Det är inte första gången Håkan Leifman förutspår tuffare tider. I en

Jukka Törrönen får CAN:s forskningspris

Vad som påverkar ungas drickande är långt mer än bara tillgång till alkohol, säger årets pristagare Jukka Törrönen. Jukka Törrönen ser alkoholen som ett fönster till sociala och kulturella processer. Genom att lyssna på hur vi berättar om alkohol och hur vi

Norrtälje årets förebyggande kommun

I Norrtälje har man valt att tillsätta en avdelning för att koordinera kommunens trygghetsarbete. Nyckeln är styrning, samverkan och samsyn, säger Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje kommun. Marita Bertilsson visar diskussionstråden på Facebook med fältarbetare, polischef och andra representanter från

Staffan Hübinette årets förebyggare 2017

Staffan Hübinette mottar CAN:s pris för sitt arbete inom skolvärlden. Staffan Hübinette skrattar när han får höra att han vunnit CAN:s förebyggarpris. – Skolvärlden känner till vår verksamhet, men i övrigt har den inte fått så stor uppmärksamhet, säger han. Staffan Hübinette

»Det är okej att bli full, men inte för full«

Birgitta Ander gick ut på stan för att söka efter unga som dricker, men hon hittade dem i hemmen. Unga som hon har intervjuat beskriver hur de planerar sina fester noggrant. Vuxenvärlden som ser på ungdomars festande utifrån uppfattar ofta ett okontrollerat