Professor i prevention

Charlotta Pisinger är Danmarks första och enda professor i tobaksprevention. Sven Rosell träffar henne i Köpenhamn för ett samtal om tobaksutvecklingen i Danmark.

/

“Skyll inte på eleverna”

Om skolan ska fungera som preventiv arena då ska eleverna trivas och vara där. Men man behöver inte stirra sig blind på inkludering här och nu.
– Det är viktigare att man är inkluderad i samhället när man är 25, menar

Han är årets förebyggare

Vartannat år delar CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ut pris till årets förebyggare. Under konferensen Förebygg.nu avslöjades att årets förebyggare heter Stefan Åberg och är ANDTS-samordnare i Helsingborg. Han menar att kämpaglöden för uppdraget kommer från hans bakgrund som brottare.

/

Sänker stödgrupper barns stress?

Stödgrupper är ett vanligt sätt att hjälpa barn som har en förälder som dricker för mycket. Stödformen har använts under drygt 30 år i Sverige. Nu utvärderas effekterna på barns kroniska stress, copingstrategier och eget normbrytande beteende. En femtedel av alla barn

/

“Medvetandet om hälsoriskerna kommer att öka”

Kan varningsetiketter på alkoholförpackningar påverka konsumtionen? På Irland har regeringen nyligen fattat beslut om obligatoriska varningsetiketter från 2026. Svenska experter tror att den typen av insatser kan få fler att bli medvetna om riskerna vid måttlig konsumtion – något som på sikt

/

EU:s narkotikabyrå varnar för lustgas

De syntetiska drogerna är på stark frammarsch och även syntetisk cannabis har fått in en fot på den europeiska marknaden. Det visar EMCDDA:s senaste drograpport. Byrån varnar också för ökad användning av lustgas, något svenska myndigheter redan uppmärksammat.

Bra samtal och regler är drogförebyggande

Vad behöver tonårsföräldrar för att hjälpa sina barn att avstå från att prova droger? Det diskuterades nyligen under ett välbesökt webbinarium. Experterna var eniga om att föräldrar är viktigare för tonåringar än vad de själva tror.

1 2 3 5