Få saker engagerar som föräldraskap

Föräldraskapsstöd handlar i mångt och mycket om att få hjälp i relationen till sitt barn. Den psykologiska tallriksmodellen kan ge ett skydd ända upp i vuxen ålder mot både hjärt- och kärlsjukdomar och beroende, säger psykologen Kajsa Lönn Rhodin. Principerna för föräldra­skapsstöd är

Rehabilitering bara vid alkohol­beroende

För ett år sedan skärpte SSAB sin alkohol- och drogpolicy. Nu erbjuds inte längre rehabilitering vid positivt test för narkotika utan bara om de anställda testar positivt för alkohol. Den som testar positivt för narkotika riskerar i stället avsked. – Personligen tycker

/

Äldre med skadligt bruk finns – men finns omsorgen?

Hemtjänsten är dåligt anpassad för äldre personer med beroende visar forskning av Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Tid att bygga relationer och förtroende är särskilt viktigt för den här gruppen. Att placera personer på boenden för äldre med missbruk kan

Alkoholvanor som går i arv

Alkoholkonsumtion påverkar inte bara den som dricker utan också de som finns runt omkring, som barn. En longitudinell studie som bygger på den svenska mönstringsundersökningen har studerat sambandet mellan pappors alkohol­konsumtion och risken för alkohol- eller narkotikaproblem hos deras barn. Alla män

Mindfulness kan minska risken för återfall

De senaste åren har mindfulness börjat användas i beroendebehandling, framförallt i USA. Amerikanska studier visar att det kan minska drogsug och risken för återfall. Men metoden har ännu inte fått fäste i Sverige. – Det här är i allra högsta grad relevant,

Skolelevers drogvanor är inte bara siffror

REFLEKTION. Skolelevers drogvanor handlar inte bara om siffror som går upp och ner. Det handlar om erfarenheter och tankar om berusningens betydelse. Birgitta Ander reflekterar över vad vi får, och inte får, ut av skolundersökningen som fyller 50 år i år. Behövs

Andelen positiva drogtester på arbetsplatser ökar

Siffror från Karolinska universitetslaboratoriet tyder på att allt större andel av drogtester från arbetslivet är positiva. De senaste åren har vart tjugonde test varit positivt, säger sjukhuskemist Anders Helander. En fördubbling av genomsnittet på 90- och 00-talet.

I leken växer ett tryggare Nydala fram

Med dans, musik och morgonmål vill föreningen Helamalmö skapa trygghet och gemenskap runt Nydalatorget i Malmö. Trygghet byggs inte upp av hårdare tag och fler poliser utan börjar tidigare, menar grundaren Nicolas Lunabba.

»Öckerömetoden har fått sig en smäll«

Håkan Fransson som har utvecklat Öckerömetoden har länge försökt få oberoende forskare att utvärdera programmet. Men resultaten blev något av en kalldusch. – Jag blev förvånad, säger Håkan Fransson. Jag hade jobbat för att få till denna studie, tyckte att det var

Studie: Öckerömetoden saknar effekt

Öckerömetoden hade ingen effekt på ungas alkoholkonsumtion när programmet för första gången utvärderades vetenskapligt. Det visar en ny studie från Malmö universitet. Studien visar inga effekter av Öckerömetoden, vare sig på högstadieelevernas drickande eller på deras föräldrars attityder till alkohol. – Tyvärr

Islandsmodellen har inte utvärderats utanför Island

Islandsmodellen har ännu inte utvärderats utanför Island och en samling forskare vill se starkare evidens före den sprids mer. Effekt­utvärderingar tar tid, svarar Planet Youth. Har modellens spridning till ett 30-tal länder varit förhastad? Inom det drogförebyggande arbetet har Islandsmodellen blivit ett

SIMON årets förebyggare 2020

Riksförbundet Svenskar och invandrare mot narkotika, SIMON, är en bro mellan det svenska samhället och invandrade familjer. Det är en lucka vi fyller, säger Redar Baskin, ordförande för folkrörelsen som i år fyller 30. SIMON är Årets förebyggare 2020. Priset är ett