/

Sluta röka med virtuell verklighet

Tre av fyra börjar röka igen, även efter professionell rökavvänjning. Kanske är vr-behandling i en mobilapp framtidens melodi? Vr ökar motivationen att träna och förbättrar engagemanget, två avgörande faktorer för varaktig beteende­förändring.

//

Rosafluffig vänskap ska sälja alkohol

Förändrade normer och feminiserad alkoholreklam har bidragit till kvinnors ökade alkoholkonsumtion. Men vi bör akta oss för att sätta likhetstecken mellan ökat drickande och ökad jämställdhet, menar forskare. Allt fler kvinnor dricker allt mer, visar den pågående långtidsstudien Women and alcohol in

CBD – hälso­preparat eller bluff­läkemedel?

De senaste åren har det cannabis­relaterade ämnet CBD hajpats som mirakelmedel. Forskning visar dock att effekterna ofta är försumbara och försäljning är strikt reglerad i Sverige. Cannabidiol eller cbd är en molekyl utvunnen ur cannabisplantan, som till skillnad från det aktiva ämnet tetrahydrocannabinol/THC inte