Ja till nordisk modell – och svensk rusreform

Hur ska man på ett rättssäkert sätt skilja på personer med beroende från andra brukare, frågar Daniel Jacobs från Föreningen Tryggare Ruspolitik i en replik till Peter Moilanen.

Peter Moilanen, chef på Narkotikapolitiskt Center, vill i sin debattartikel i Alkohol & Narkotika »ge ledartröjan inom narkotikapolitiken i världen till Norge«. Han vill nu se en nordisk modell baserat på Norges framtida narkotikapolitik.

I många hänseenden är artikeln utmärkt. Att ge ledartröjan inom narkotikapolitiken i världen till Norge och skapa en ny nordisk modell baserat på det är en utmärkt idé. Landet har länge haft en seriös offentlig narkotikadebatt med vetenskap i fokus som ligger långt före den svenska.

Ett bra exempel är den norska regeringens rusreform, som baseras på en rejäl statlig och oberoende vetenskaplig utredning av narkotikapolitiken. En sådan är också beställd av Sveriges riksdag men har fastnat på regeringskansliets bord i mer än ett år.

Reformen kan dock falla i det norska Stortinget i sommar. Arbeiderpartiet pratar om att ytterligare ekonomiska satsningar behövs på beroendevård i samband med reformen, vilket är ett bra förslag. Men precis som Peter Moilanen identifierar ligger knäckfrågan i Norge i huruvida man bör avkriminalisera innehav av narkotika för alla, eller bara för vissa.

Den norska regeringen, och Föreningen Tryggare Ruspolitik, tycker likt den gamla slogan från Socialdemokraterna i Sverige som Arbeiderpartiet i Norge återanvänt att »alla ska med« när Norge och Sverige avkriminaliserar bruk av narkotika. Det är upp till Arbeiderpartiet och Narkotikapolitiskt Center som vill straffa människor att förklara vem och varför – samt hur man på ett rättssäkert sätt skiljer den som är beroende från andra brukare.

Det är upp till Arbeiderpartiet och Narkotikapolitiskt Center som vill straffa människor att förklara vem och varför – samt hur man på ett rättssäkert sätt skiljer den som är beroende från andra brukare.

Narkotikapolitiskt Center skriver däremot också: »Men det viktiga med den debatt som förts de senaste åren är att det i princip råder enighet om att de som har ett beroende inte borde få böter eller hamna i belastningsregistret.«

Att man inte ska straffa de mest utsatta människorna i samhällets är vi helt överens med både norrmännen och artikelförfattaren om. Frågan är om den svenska regeringen också lyssnar?

Daniel Jacobs

Daniel Jacobs är ordförande för Föreningen Tryggare Ruspolitik.

Senaste från Opinion

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!