Dödliga överdoser minskade med 8 procent 2020

Dödliga förgiftningar på grund av narkotika eller läkemedel minskade med 8 procent 2020. Nedgången syns tydligast hos kvinnor som begått självmord. Foto: Pixabay

Det är framförallt gruppen kvinnor som begår självmord med läkemedel eller narkotika som står för minskningen, visar siffror från Socialstyrelsen.

Dödsfallen på grund av narkotika- och läkemedelsförgiftningar har minskat sedan 2017 och under 2020 sjönk dödsfallen ytterligare 8 procent, från 894 till 822. Detta enligt siffror från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, som Alkohol & Narkotika har tagit del av.

Nedgången förklaras av att självmorden med läkemedel eller narkotika minskade bland kvinnor med en tredjedel, från 177 personer till 120. Särskilt bland yngre kvinnor, i åldern 20-39, har antalet minskat sedan ifjol.

Män står fortsättningsvis för ungefär två tredjedelar av dödsfallen.

Trots oron för att pandemin skulle öka självmorden minskade de generellt under 2020. Färre personer har även sökt psykiatrisk vård för depression, ångest eller stress, visar två nya rapporter från Folkhälsomyndigheten.

– Under pandemin var många oroliga för att den psykiska ohälsan skulle öka men vi ser nu att så inte blev fallet. Men vi behöver ändå ha beredskap framöver eftersom vi vet att konsekvenserna kan visa sig på längre sikt. Det gäller särskilt i grupper som hade det svårt redan innan pandemin, säger Hillevi Busch utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Senaste från Trender & Kultur

Trauma i serieform

Patrik Johannesson är serietecknare och psykolog. För Alkohol & Narkotika har han skapat en originalserie om

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!