»Vi förebyggare är långt ifrån besvikna«

Siffrorna talar sitt tydliga språk: förebyggandet har lyckats minska drickande bland ungdomar, skriver Per Blanck i en kommentar till Filip Roumeliotis. Han vill se en systematisk översikt av vad som gjorts i Sverige.

Filip Roumeliotis skriver i Alkohol & Narkotika 3/2021 att preventionsforskningen har varit en besvikelse, att resultaten har uteblivit eller varit marginella. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) skriver i en rapport 2015 att det mesta av skol- och närsamhällesorganiserad prevention har mycket liten eller ingen effekt. Man gick i huvudsak igenom program och metoder som knappast alls använts i Sverige.

Men det måste väl ändå skava lite hos forskarna att användningen av tobak och alkohol bland svenska ungdomar i årskurs 9 har minskat till hälften eller mer mot vad det har varit?

Med mina 30 års erfarenhet av arbete inom det här området kan jag se att det har funnits ett antal förändringar som sannolikt lett till det läge vi har idag.

Ungdomars möjlighet att få tag i tobak och alkohol är avsevärt mindre dels beroende på legitimationskrav, men framför allt på grund av att vuxna inte längre förväntar sig eller accepterar att en 13–14-åring dricker alkohol eller röker. Så var det inte på 1990-talet.

Vi kom hit genom många olika insatser: saklig, intressant och väl genomförd information till ungdomar i skola och föreningsliv, stödjande insatser till föräldrar via föräldramöten, tonårs­parlörer och fiffig tv-reklam. Kontroll­åtgärder som förbud mot försäljning till ungdomar och anti­langnings­kampanjer. Många risk­miljöer för ungdoms­supande och rökning, som skoldanser och ungdomsevent för högstadieelever, finns inte längre.

Resultat i folkhälso­arbete uppnås genom sam­­­­ordnade insatser på många olika områden. Inom alkohol- och tobaksområdet har vi haft detta.

Hur kan det komma sig att det saknas en grundlig genomgång av vad som gjorts inom det förebyggande arbetet på ANDT-­området de senaste 20 åren? Ska vi behöva vänta på att någon på en historisk institution vid universiteten tar sig an detta?

Satsa på en systematisk tillbakablick med bred folkhälso­vetenskaplig ansats för att ta reda på vad som uppenbarligen har fungerat väl. Låt den sedan ligga till grund för arbetet med en ny ANDT-strategi.


Du har just läst en artikel ur nummer 4/2021 av tidskriften Alkohol & Narkotika.

Per Blanck

Per Blanck är förebyggare med fil mag i socialt arbete

Senaste från Opinion

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!