Hoppa till innehållet

»Invändningar mot drogtester bygger på missuppfattningar«

Detta är en debattartikel

Drogtester i skolan ska inte ställas mot andra åtgärder, utan ska ses som ett komplement, skriver Staffan Hübinette i en replik. Han anser att invändningarna mot drogtester i skolan bygger på okunskap om hur de används i praktiken.

Bengt Svenssons invändningar om drogtester i skolan visar att han har begränsad inblick i hur skolor faktisk arbetar med drogtester och vilket regelverk som gäller för skolan. Invändningarna bygger på spekulationer, missuppfattningar och ren okunskap.

En diskussion om »den samlade bilden« av evidens för drogtester kräver utrymme och jag hoppas den kan fortsätta. Men en kort kommentar till Svenssons sex argument behöver göras:

  1. Kostnaderna för drogtestning beror givetvis på omfattningen av testningen. För de skolor som använder drogtestning har kostnaden inte varit ett hinder. Det är vanligt i debatten att, som Svensson gör, ställa åtgärder emot varandra när de i själva verket kan komplettera varandra.
  2. Skolor använder inte övervakad provtagning.
  3. Rutinerna för hantering av testresultat är mycket noggranna och följer elevhälsans sekretessregler.
  4. De skolor som använder drogtester har vanligen ett avtal med ett ackrediterat laboratorium för att verifiera positiva prov.
  5. Svensson säger att det finns exempel där personer som tvingas till urinprov har valt andra mer farliga substanser som inte syns i drogtest. Det ska ha inträffat bland patienter som deltar i underhållsbehandling. Skolan använder inte tvingande drogtester.
  6. Den sista punkten förtjänar att citeras. Svensson skriver: »Inom skolan saknas evidensbaserade metoder för att hjälpa ett barn med drogproblem. Risken är att den vars droganvändning upptäcks antingen erbjuds verkningslösa insatser eller avskiljs från undervisningen. Det senare alternativet innebär en påtaglig risk för att användningen ökar och att missbruket förvärras.

Skolan upptäcker elever som använder droger och har en professionell elevhälsa, men bedriver ingen behandling. Vid oro och misstanke om att en elev använder droger uppmanas eleven och vårdnadshavare att kontakta Mini Maria eller motsvarande. En orosanmälan till socialtjänsten görs. Förhoppningsvis tar eleven emot den hjälp som erbjuds, men det är frivilligt. Ett positivt prov är inte grund för avstängning från skolan, men kan innebära att en elev inte kan genomföra ett visst praktiskt moment.

Detta är en debattartikel

Alkohol & Narkotika främjar en konstruktiv debatt. Här samlar vi krönikor, essäer, insändare och ledare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

Staffan Hübinette

Staffan Hübinette är föreläsare och leder projektet Narkotikafri skola som drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle RNS.

Se alla artiklar av Staffan Hübinette

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.