Hoppa till innehållet

Ungas nykterhet – En gåta utan ett enkelt svar

boys-1721063-e1496903082455

I snart två decennier har unga som dricker alkohol blivit allt färre, en utveckling som har förvånat forskare och som fortfarande inte har fått någon förklaring. I dag är det majoriteten av niondeklassarna som inte dricker.

Detta har också påverkat hur forskare ser på gruppen icke-drickare. Tidigare har forskare fokuserat på att nyansera och dela upp gruppen drickare i olika grupper. Det här kan ses som fullt naturligt i ljuset av att ”att dricka” har varit majoritet­s­beteendet, men allt eftersom icke-drickarna ökar så är det rimligt att också variationen i denna grupp ökar. Så, vilka är dessa unga som avstår alkohol?

Vi har undersökt om det finns olika undergrupper bland niondeklassare som inte dricker alkohol och hur sammansättningen av dessa sett ut under åren 1999-2015. Vi identifierar fem grupper bland de ungdomar som inte dricker alkohol: De som spelar dator- och tv-spel, de som har liberala föräldrar, de som har strikta föräldrar, de som har liberala föräldrar när det gäller alkohol men kontrollerande i övrigt och de som idrottar.

Gruppen icke-drickare med liberala föräldrar var kanske den mest förvånande. De karakteriserades av att ha föräldrar med en tillåtande attityd till att unga dricker, få regler över vad de unga får göra samt låg vetskap om var, och med vem, de unga är på kvällar och helger.

det är svårt att se [datorspel och idrott] som kraftfulla drivkrafter till utvecklingen i ungas alkoholvanor

Jonas Raninen

Gruppen idrottande unga var intressant då den till skillnad från de andra karakteriserades av att de uppgav att de hade många vänner som dricker alkohol och att de också upplevde alkohol som enkelt att få tag på. Deras föräldrar hade däremot en restriktiv syn på att unga dricker och de hade också i hög grad koll på var de unga var på kvällar och helger samt vilka de var med. Utmärkande för den här klassen var också att de deltog i någon form av idrottsaktivitet nästan dagligen.

Studiens resultat ger ett visst stöd för flera populära teorier kring varför unga idag dricker mindre. Två vanligt förekommande förklaringar är att de istället spelar dator- och tv-spel samt att de är mer hälsosamma. På sätt och vis kan man säga att resultaten ger stöd för dessa två förklaringar. Däremot är de här två grupperna de två minsta undergrupperna som vi identifierade så det är svårt att se dessa som kraftfulla drivkrafter till utvecklingen i ungas alkoholvanor.

Vilka är de unga niondeklassare som inte dricker alkohol? Jonas Raninen pekar ut fem undergrupper. De unga som kategoriseras som datorspelare eller idrottare har inte vuxit i jämförelse med andra grupper.


En förklaring som däremot får ett starkare stöd är förändringen i föräldrars attityder, och kanske även i viss mening deras föräldraskap. Den största undergruppen av icke-drickare karakteriseras av att föräldrarna har en restriktiv syn på ungas drickande och att de har en hög grad av kontroll på vad deras barn gör. Den här gruppen är också den som har vuxit i storlek mest över tid. Att föräldrarna har en restriktiv syn på att unga dricker eller att de har en hög grad av kontroll på var och med vem deras barn är var också karakteriserande för alla undergrupper utom en. Sammantaget pekar det på att det skett en förskjutning i föräldrars attityder och föräldraskap som verkar ha påverkat att unga dricker mindre. Många preventionsinsatser har haft föräldrar som målgrupp och en försiktig tolkning är att dessa kan ha haft en positiv inverkan på utvecklingen mot att unga idag dricker mindre.

Till en början inkluderade vi cannabis­användning som en faktor för att undersöka om unga idag använder  andra droger istället alkohol. Resultaten visade dock att cannabisanvändning inte förekom i någon av de undergrupper som vi identifierade, så vi uteslöt den variabeln i de fortsatta analyserna. Resultaten från den här studien ger ingen som helst indikation på att ungdomar som idag inte dricker  istället berusar sig med cannabis.

Resultaten från den här studien pekar främst på att det är flera faktorer som påverkat utvecklingen vi har sett sedan millennieskiftet. Gruppen som inte dricker har över tid blivit mer och mer heterogen, vilket kan ses som fullt naturligt i och med att det idag är ”norm” bland unga att inte dricka alkohol. Svaret på gåtan kring varför unga idag inte dricker alkohol är därför inte så enkelt att det tillåter ett enkelt svar.

Studien baseras på resultat från ESPAD-undersökningen som utförs bland niondeklassare. Materialet har samlats in var  fjärde år mellan 1999 och 2015.

Jonas Raninen och Michael Livingston är redaktörer för ett temanummer av Drug and Alcohol Review som ska fokusera på ungas drickande. Numret utkommer under 2017.

Kategorier:

Etiketter:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.