Hoppa till innehållet

Alkoholkonsumtionen toppar i juli

drinks-1746272

I juli dricker den svenska befolkningen inte bara flest gånger utan även störst mängder. Då sprids drickandet ut över veckan, medan det på hösten koncentreras till helgen. CAN:s utredare Martina Gröndahl beskriver unika siffror på hur alkoholkonsumtionen varierar under året och veckan.

Alkoholkonsumtionen i Sverige är som högst i juli. Det är då det genomsnittliga antalet dagar då alkohol konsumeras är som flest. Efter juli följer övriga sommarmånader, det vill säga juni och augusti, medan januari och februari visar på minst antal dagar med alkoholkonsumtion. Även intensivkonsumtionen är vanligast under sommarmånaderna, det vill säga att under ett och samma tillfälle dricka exempelvis minst 1 flaska vin eller 5 burkar starköl.

Det framkommer i vår rapport Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2017 som släpps den 20 juni. För första gången har vi i Monitormätningarna gjort en analys av hur alkoholkonsumtionen varierar under veckans dagar och gör här en djupdykning i hur vi dricker under sommaren.

Ijuli dricker vi inte bara flest gånger utan även störst mängder. Jämfört med bottenmånaden februari konsumerar vi drygt 50 % mera alkohol i juli enligt de självrapporterade uppgifterna.

Alla åldersgrupper visar på en förhöjd alkoholkonsumtion under sommaren, liksom i december månad, men det finns vissa skillnader. Den yngsta åldersgruppen (17–29 år) avviker något från de övriga då konsumtionstoppen infaller i juni medan den infinner sig i juli för resterande åldersgrupper. De två mittersta åldersgrupperna, som tillsammans utgörs av 30–64-åringar, har en väldigt tydlig topp i juli, vilket också är månaden då de flesta yrkesarbetande har semester. Att de yngsta istället konsumerar som mest i juni beror sannolikt på terminsavslutningar och liknande. Även den äldsta åldersgruppen har störst konsumtion i juli, men deras konsumtion är mera flack över året och därmed inte lika säsongsbunden som för övriga åldersgrupper. Det förklaras sannolikt av att gruppen inte i samma utsträckning påverkas av semestertider med ledigheter från arbete.

Generellt sett ökar mängden som dricks för samtliga alkoholdrycker när den totala volymen ökar. Under sommarmånaderna är skillnaden mellan vin och starköl mindre då det konsumeras något större andel starköl samtidigt som andelen vin sjunker något. I juni månad utgör vin och starköl lika stor andel av konsumtionen och bidrar med 39 procent av den totala konsumtionen vardera.

En nyhet i årets rapport är att vi även kan se hur alkoholkonsumtionen fördelar sig över veckans dagar. Monitormätningarna genomförs under alla dagar i veckan och sedan juni år 2017 ställs frågan Drack du alkohol igår? Vi ser tydliga skillnader över veckans dagar. Drickandet är som lägst på måndag och toppar på lördag följt av fredag. Att dricka alkohol är 4 gånger så vanligt förekommande en lördag jämfört med en måndag.

Under en julivecka är alkoholkonsumtionstillfällena mer jämnt utspridda över veckans dagar jämfört med resten av perioden. Mönstret gäller även övriga sommarmånader men är som allra tydligast i juli. Höstmånaderna oktober och november visar en annan bild då andelen respondenter som uppger konsumtion på vardagarna är mycket mindre. Istället är tillfällen då man dricker alkohol betydligt mer koncentrerade till fredagar och lördagar. Andelen som uppger att de har druckit alkohol är ungefär dubbelt så stor på vardagarna i juli jämfört med vardagarna i november.

Varför är det då intressant att följa ovan redovisade variationer?

Analyser av kortare perioder, som till exempel månader eller veckodagar, kan öka förutsättningarna för att bättre ta hand om problem som kan följa av alkoholkonsumtion. Studier har visat ett tidssamband mellan alkoholkonsumtion och förekomsten av problem relaterade till alkohol. Andelen intagna för alkoholförgiftning är exempelvis större på helgerna jämfört med vardagarna. Fler våldsbrott sker under storhelger och lediga dagar och anmälda misshandelsbrott är kopplade till tidpunkter när alkohol ofta konsumeras. Misshandel är den brottstyp som har störst koppling till alkohol och enligt Brottsförebyggande rådet är andelen gärningsmän som är påverkade av alkohol eller annan drog större gällande misshandelsbrott (62 %) jämfört med till exempel hot, rån och sexualbrott. Flest antal misshandelsbrott har anmälts under nyår, följt av valborg, löningslördagar och midsommar.

Fler siffror om hur alkoholkonsumtionen varierar över året och veckan hittar du i rapporten här.

Fakta

Om Monitormätningarna

Monitormätningarna startades i juni år 2000 och bygger på telefonintervjuer med representativa urval av 17–84-åringar. Varje vecka intervjuas cirka 350 respondenter (cirka 18 000 personer per år)

Kategorier:

Etiketter:

Avatar_2

Martina Gröndahl var utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN 2017-2018.

Se alla artiklar av Martina Gröndahl

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.