Alkohol & Narkotikas valenkät: I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Socialdemokraterna: Den svenska alkoholpolitiken med försäljningsmonopolet och regleringarna avseende utskänkning av alkoholhaltiga drycker är ett bra exempel på där den enskildes frihet till viss del begränsas i folkhälsosyfte. Denna avvägning måste politiken alltid göra och där är folkhälsan viktig. Moderaterna: Se svar