Ojämlika skolor på SiS:s ungdomshem

En ny granskning från Skolinspektionen visar problem med låg undervisningstid och hög frånvaro på skolor som drivs av Statens institutions­styrelse. Problemet är att skolan inte ses som en del av behandlingen, säger forskaren David Wästerfors.

Studie om integrerad behandling på LVM-hem gav positiva resultat

Utvärderingen av en integrerad behandling av personer med missbruk och psykiatriska diagnoser på LVM-hem sänder positiva signaler. Statens institutionsstyrelse bör röra sig i den riktningen, säger Sara Lövenhag, chef på forsknings- och utvecklingsenheten. Sedan 2013 har tre svenska forskare från Karlstads universitet