Fentanylens återkomst?

Mexikanska karteller i Europa, metamfetamin­fabriker i Afghanistan och en oro för att fentanyl ska etablera sig i Europa. Kim Moeller, docent i kriminologi vid Malmö universitet, ger en över­sikt av narkotikamarknadens skiftningar.

Rutintester inom psykiatrin får kritik

Drogtester tar upp en växande del av psykiatrins resurser. I många regioner är testerna krav för behandling med vissa läkemedel, men frågan är kontroversiell. Samtidigt som JO kritiserar den rutinmässiga testningen vill Svenska Psykiatriska Föreningen att tester ska användas oftare. Tilda Kjerrulf

MDMA gör comeback

MDMA och ecstacy blir vanligare i Europa. Markus från Malmö festar oftare med än utan MDMA – han tycker drogen har blivit vanligare. Nu ska bruket kartläggas i Sverige. Nere i en källare, belägen i ett industriområde i utkanten av Malmö, skulle