Hoppa till innehållet

Så blev Baklofen populärt i Frankrike

iStock-165959683_rosa

Efter flera års hetsiga diskussioner har Läkemedelsverket i Frankrike godkänt att Baklofen kan användas vid behandlingen av alkoholberoende. Det är ingen ­mirakelmedicin, men kan få fler att söka vård, säger läkaren Michel Reynaud. Brukarorganisationerna anser att beslutet är en halvmesyr.

Jag har ett socialt liv. Jag kan arbeta. Jag kan gå på fest och ta ett eller ett par glas utan att fortsätta att dricka nästa dag, säger fransyskan Marion Gaud. Baklofen har gjort henne likgiltig för alkohol och tillåter henne att ha ett normalt liv.

Baklofen är ett muskelavslappnande läkemedel som sedan långt tillbaka bland annat används i behandlingen av multipel skleros.

Nu har det franska Läkemedelsverket, ANSM, beslutat att substansen ska få ett nytt officiellt användnings­område. Det kan skrivas ut vid behandling av alkoholberoende.

Gränsen har satts vid 80 gram om dagen. Motivet är att högre doser än så kan medföra allvarliga biverkningar.

– Det är för lågt, anser Marion Gaud, vars dagliga dos idag är 150 gram.

Hon är språkrör för brukar­organisationen Aubes, och hennes reaktion visar att den tio år långa och periodvis hetsiga debatt, som har förekommit ANSM:s beslut, inte är till ända.

Orsaken till att Baklofen har fått en särställning inom missbruk­svården i just Frankrike kan förmodligen härledas till en enskild person.

På 2000-talet började Olivier Ameisen, hjärtläkare och gravt alkohol­beroende, att genomföra ­experiment på sig själv genom att ta höga doser av medicinen. Han hade läst om lyckade försök när medlet gavs till kokainberoende råttor.

2005 publicerade han sina resultat i tidskriften Alcohol and Alcoholism, dock utan att väcka större uppmärksamhet. Debatten tog däremot fart tre år senare, när han beskrev sina erfarenheter i boken Le dernier verre – Det sista glaset.

Läkaren berättade hur han hade blivit alkoholberoende när han ­arbetade i New York på 80-talet. Han försökte bli nykter genom Anonyma Alkoholister, genom avgiftningskurer och psykoterapi. Ingenting hjälpte. Men Baklofen gjorde däremot att suget att dricka uteblev. Han betraktade sig själv som botad.

Boken blev avstampen för bildandet av flera nya brukarorganisationer, däribland Aubes, som sedan dess kämpar för att metoden ska bli vanligare.

Marion Gaud har varit med från starten och deltar i debatter, men vill inte förekomma på bild. Önskan att vara anonym på grund av skammen är en av svårigheterna med att vara aktivist.

– Jag bor i en liten by i södra Frankrike, och vill inte att mina grannar ska se mig som alkoholisten. Jag vill inte heller att folk ska höja på ögonen och tänka att jag har ramlat dit igen om jag tar ett glas på en fest.

Men hon säger att hon har varit väl medveten om sina alkoholproblem under de senaste tjugo åren. Hon hade också testat en rad olika metoder innan hon började med Baklofen. Substansen har fått henne att se annorlunda på sitt beroende.

– Jag började dricka på grund av en komplicerad familjesituation. Men tack vare medicinen har jag förstått att mitt beroende också beror på en neurologisk svaghet, som går att behandla med en substans. Det har gjort att jag inte längre har skuldkänslor för mitt beroende.

Oliver Ameisens bok Det sista glaset från 2005.

Olivier Ameisens bok gjorde att en del franska läkare började skriva ut medlet till alkoholberoende patienter, trots att marknadstillståndet gällde ett annat användningsområde. Det är inte förbjudet eftersom medlet är lagligt och finns på apoteken, men vid eventuella problem riskerar läkarna en anmälning.

2014 utfärdade ANSM ett tillfälligt tillstånd för att Baklofen också kunde förskrivas för att behandla alkoholberoende. Gränsen sattes då vid 120 milligram om dagen. I undantagsfall kunde specialistläkare skriva ut upp till 300 milligram.

ANSM:s nya beslut innebär att förskrivningen i behandlingen av alkoholism permanentas. Ett litet franskt läkemedelsföretag ligger i start­groparna för att börja tillverka substansen under ett nytt namn och med en dosering som är anpassad efter den nya användningen.

Men gränsen har nu satts vid 80 milligram om dagen, vilket har lett till protester från flera organisationer däribland Aubes.

Orsaken till att taket har sänkts är en epidemiologisk studie från den franska Försäkringskassan som ­publicerades 2017. Den visade på risker för allvarliga biverkningar och en överdödlighet i samband med högre doser.

– ANSM har blivit försiktiga efter flera stora läkemedelsskandaler. 80 milligram om dagen är också tillräckligt för många personer. Det faktum att förskrivningen nu general­iseras kan göra att fler personer vänder sig till vården.

Det säger Michel Reynaud, psykiater specialiserad på ­beroende och ordförande i Fond Action ­Addiction, en stiftelse som samlar experter. Han har själv genomfört en studie av Baklofen, och uppskattar att riskerna framförallt ökar när patienterna tar en hög dos sam­tid­igt som de fortsätter att konsumera alkohol.

Han hade hoppats att ANSM:s beslut hade varit vidlyftigare och gett specialistläkare möjligheten att skriva ut högre doser till enskilda patienter under särskilda förhållanden.

Enligt en uppskattning söker bara 20 procent av personer med alkohol­beroende i Frankrike hjälp.

– Andelen har fördubblats sedan vi har övergivit dogmen om att ­abstinens är den enda möjliga vägen, säger Michel Reynaud.

Men han hävdar att debatten kring Baklofen bygger på vissa förenklingar, till exempel att det finns en övertro på medlets möjligheter, framförallt inom vissa brukarorganisationer.

– De tror att det bara är Baklofen som fungerar, och när det inte gör det beror det på att doserna är för låga. Men det är ingen mirakelmetod. Orsakerna till beroenden är ju flera och måste angripas på flera olika sätt, till exempel genom att man funderar över de psykosociala ­or­sakerna till varför någon dricker.

Han hävdar till exempel att substansen Nalmefene är ungefär lika effektiv som Baklofen, utöver tradi­­­­tionella behandlingsmetoder som psykoterapi och stödgrupper.

Marion Gaud säger att hennes förening kommer att fortsätta att kämpa för att högre doser av Baklofen tillåts i framtiden.

– Nej, det är inget mirakel. Men det är en metod som fungerar. Precis som andra läkemedel fungerar för andra sjukdomar. Det är inte mer kom­plicerat än så.

Kategorier:

Avatar_2

Anna Trenning-Himmelsbach är frilansjournalist.

Se alla artiklar av Anna Trenning-Himmelsbach

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.