Hoppa till innehållet

Köpenhamn vill avkriminalisera »tunga« droger

MicrosoftTeams-image-22
H17, norra Europas största drogkonsumtionsrum, ligger exakt hundra steg från polishusets entré. Foto: Bengt Svensson

Köpenhamns kommun har sagt ja till ett försök med avkriminalisering av innehav av »tunga« droger. Förslaget stöds av bland andra Socialdemokraterna och de borgerliga partierna Venstre och Radikale Venstre. Ledande expert är positiv medan regeringen är splittrad.

En politisk majoritet i Köpenhamns kommun med Socialdemokraterna i spetsen har i flera omgångar velat starta ett försök med legalisering av cannabis i huvudstaden, men tidigare socialdemokratiska regeringar har varit negativa. I januari gick kommunpolitikerna ett steg längre genom att föreslå att Köpenhamn inleder ett försök med avkriminalisering av innehav av “tunga” droger för eget bruk.

Ett försök med avkriminalisering av tunga droger kräver klartecken från regeringen, som nu har bollen.

Esben Houborg är lektor vid Center for Rusmiddelforskning i Köpenhamn. Foto: Sven Rosell

– Köpenhamn har föreslagit försök med legalisering av cannabis flera gånger, men regeringen har sagt nej. Därför har det inte blivit något, säger Esben Houborg, lektor vid Center for Rusmiddelforskning i Köpenhamn.

Sedan slutet av 2022 regerar Socialdemokraterna i Danmark tillsammans med de borgerliga partierna Venstre och Moderaterne. Det nya partiet Moderaterne förespråkar avkriminalisering av innehav av droger för eget bruk i sitt partiprogram. Ännu tyngre väger antagligen att den nuvarande justitieministern Peter Hummelgaard (S) inte är helt avvisande till idén.

I ett skriftligt uttalande till tidningen Politiken, som refereras i flera medier, konstaterar Peter Hummelgaard att en avkriminalisering av tunga droger är ett “stort steg”. Det framgår av regeringsförklaringen att regeringen ska följa upp utvärderingen av verksamheten med läkarordinerad heroin, skriver justitieministern. Det innebär, fortsätter han, att regeringen kan komma att genomföra sådant som skulle kunna avstigmatisera personer med svåra missbruksproblem.

– Jag ser förslaget om avkriminalisering som en del av den globala liberaliseringsvågen. Signaler från WHO pekar också i den riktningen. Drogberoende ses alltmer som primärt ett folkhälsoproblem och inte ett kriminalpolitiskt problem, säger Esben Houborg.

Tendenser till liberalisering finns inte bara i Danmark. I Norge röstade stortinget med knapp majoritet nej till ett lagförslag om avkriminalisering av droger förra året. I Sverige möter sprutbytesprogrammen inte längre något motstånd.

Polischefen har talat om en “buffertzon”. Huvudregeln där är att polisen inte ska gripa folk, inte utdela böter och inte konfiskera deras droger. Det gäller i ”omedelbar närhet” till fixrummen. Det är de facto ett avkriminaliserat område

Esben Houborg påpekar att droger i praktiken redan är avkriminaliserade i stadsdelen Vesterbro i Köpenhamn. I närheten av de två ställen med fixrum (injektionsrum), H17 och Skyen, låter polisen de som tar droger vara i fred.

– Polischefen har talat om en “buffertzon”. Huvudregeln där är att polisen inte ska gripa folk, inte utdela böter och inte konfiskera deras droger. Det gäller i ”omedelbar närhet” till fixrummen. Det är de facto ett avkriminaliserat område, säger Esben Houborg.

I området finns två ställen med fixrum och ett café dit många som tar heroin söker sig. Många med beroendeproblematik samlas utanför. Polisen som arbetar i området är inriktad på dialog med dem. Det är inte ovanligt att den som tar droger även säljer droger själv och att sälja droger är olagligt. När en dealer påträffas i “buffertzonen” avgör polisen vad som ska göras. Vad som egentligen är tillåtet blir därför oklart, anser Esben Houborg.

– Vi har en de facto-avkriminalisering i det här området på Vesterbro. Det Köpenhamn nu föreslår är att avkriminaliseringen blir de jure, det vill säga laglig.

En avkriminalisering innebär inte någon katastrof, resonerar Esben Houborg. Tvärtom, eftersom det troligen blir lättare att få in de mest utsatta i behandling om drogberoende primärt ses som ett folkhälsoproblem och inte ett kriminalpolitiskt problem. Samtidigt behöver politikerna intressera sig mer för det förebyggande arbetet.

De fem kliniker i Danmark som ger läkarordinerat heroin når bara de som i övrigt lever ett fungerande liv med bostad och arbete. De mest utsatta är betydligt svårare att få in i behandling, framhåller Esben Houborg.

–  Det ska vi inte satsa på, säger Preben Bang Henriksen, ledamot för Venstre i folketinget.

Om ett försök med avkriminalisering av droger skulle inledas så måste det omfatta hela landet, säger Preben Bang Henriksen och förkastar förslaget.

Justitieministern Peter Hummelgaard (S) verkar inte stänga dörren helt för ett försök med avkriminalisering, men det gör Maria Durhuus, socialdemokraternas talesperson i missbruksfrågor:

– Vi är inte för avkriminalisering, regeringen är emot. Det är alltför farligt att släppa det lös. I stället vill vi kunna erbjuda personer med missbruk en värdig behandling. Behandlingarna skiljer sig åt i olika delar av landet och ingen vet vad som är bäst. Det behövs en nationell standard, framhåller hon.

Maria Durhuus konstaterar att det ena regeringspartiet, Moderaterne, är för en avkriminalisering av droger medan hennes eget parti tillsammans med Venstre är emot.

–  Emellanåt får man enas om att man är oeniga, säger Maria Durhuus.

Den här artikel har tagits fram i samarbete mellan Alkohol & Narkotika och PopNAD. Här kan du läsa texten på danska i PopNAD.

Läs också: En drogscen präglad av samexistens

Kategorier:

Etiketter:

Avatar_1

Sven Rosell är frilansjournalist

Se alla artiklar av Sven Rosell

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.