Hoppa till innehållet

En liberal narkotikapolitik leder inte till stärkta rättigheter för barn

Detta är en debattartikel

Hur lever vi upp till barnkonventionen? Inte genom en liberalare narkotikapolitik, men genom en rad andra insatser, skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, i en replik på Damon Barretts krönika i Alkohol & Narkotika.

I det senaste numret av Alkohol & Narkotika, ställer Damon Barrett den retoriska frågan »Är svensk narkotikapolitik förenlig med barnkonventionen?« Han för sedan ett resonemang kring att konventionen nu är lag i Sverige och att det ger möjlighet till en »alternativ politik«, i hans ögon en mer liberal sådan. Barrett lyfter att nolltolerans mot droger inte är att se till barnets bästa och att rätten till utbildning kränks vid frivilliga drogtester. Vi är eniga i att barnkonventionen alltför ofta glöms i narkotikadebatten, men vår bild av artikel 33, om barns rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika, skiljer sig från Barretts.

Barrett menar exempelvis att förbudet för minderåriga att ta del av sprututbyte strider mot barns rätt till hälsovård. Vad han inte nämner är att samhället enligt Lagen om vård av unga, LVU, har skyldighet att skydda barnet då »…den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel…« Hur man ser på detta är avgörande. I det ena fallet har barn rätt till sprututbyte och kan fortsätta sin användning av narkotika, i det andra har samhället en skyldighet att ingripa och ge vård. Att det förra skulle vara förenligt med, och det senare strida mot barnkonventionen är en tolkning som skulle kräva att LVU avskaffades.

Till skillnad från vad Barrett antyder, står artikel 33 inte i motsats till andra artiklar utan bidrar tvärtom till att uppnå desamma. Den handlar om samhällets skyldighet att skydda barn från både eget och andras bruk, just därför att det har en stor påverkan på barns rätt till trygghet, hälsa och välmående. Så hur lever vi upp till den? Ja, inte genom en mer liberal narkotikapolitik, men genom tidiga insatser, stöd till familjer i riskfyllda uppväxtmiljöer och en väl fungerande samordning mellan skola, socialtjänst, polis och vård. Insatser som på riktigt bidrar till att upprätthålla barns rättigheter.

Detta är en replik på krönikan Är svensk narkotikapolitik förenlig med barnkonventionen? publicerad i Alkohol & Narkotika 5/2020.

Detta är en debattartikel

Alkohol & Narkotika främjar en konstruktiv debatt. Här samlar vi krönikor, essäer, insändare och ledare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

Peter Moilanen

Peter Moilanen är chef för Narkotikapolitiskt Center.

Se alla artiklar av Peter Moilanen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.