Narkotika Opinion

»Förbjud drogtesterna och inför en kontrollerad studie«

Det rimliga är att drogtester i skolor förbjuds i Sverige, förutom i en kontrollerad vetenskaplig studie där effekterna av metoden utvärderas, skriver Bengt Svensson i det avslutande debattinlägget om drogtester i skolan.

Jag besvarar Staffan Hübinettes replik genom att återvända till reportaget i Alkohol & Narkotika om Brinellgymnasiet: det hade varit intressant att få veta hur mycket drogtesterna kostade för Brinellgymnasiet. Jag hade också velat få besked om hur drogtestningen går till rent praktiskt så att den inte är integritetskränkande, men ändå minimerar risken för fusk. Om en elev testar positivt eller vägrar att låta sig testas går eleven miste om sin praktikplats och kan inte genomföra sin utbildning, enligt gymnasiechefen som intervjuas i reportaget. Hur går det i så fall med elevvårdssekretessen? Alla i klassen får veta att en elev har haft ett positivt drogsvar eller har vägrat att lämna prov.

Att ett avtal finns om att positiva prov verifieras av ett ackrediterat laboratorium är en sak, men används det i praktiken i normalfallet? Och hur går det för en elev, på väg ut på praktik, innan provet har verifierats? Betraktas han eller hon som oskyldig, till dess att motsatsen är bevisad genom ett säkert prov? Tillåt mig tvivla.

Slutligen beträffande uppföljningen. Skolan gör inget på egen hand, förutom att stänga av eleven från praktik och därmed från utbildningen, enligt Hübinette. I stället skickas en orosanmälan till socialtjänsten. Jag har svårt att tänka mig att den hårt pressade socialtjänsten kommer att lägga så mycket krut på en elev, där oron består i att han eller hon uppvisat ett positivt urinprov. Däremot kan säkert socialtjänsten få en hel del att göra i framtiden med en elev som stängts av från sin utbildning och hamnat i ett tomrum, där det finns gott om utrymme för att använda droger på heltid.

Slumpvisa drogtester i skolan förekommer överhuvudtaget inte i övriga nordiska länder. Det rimliga är att drogtester i skolor förbjuds även i Sverige, förutom i en kontrollerad vetenskaplig studie, med experimentskolor och kontrollskolor där effekterna av metoden utvärderas. Därefter kan politiska beslut tas om metoden ska få användas.


Det här är det sista inlägget i debatten om drogtester i skolan.

Bengt Svensson

Bengt Svensson

Bengt Svensson är professor emeritus i socialt arbete vid Malmö universitet.