»Hör vi inte till finns det alltid benso runt hörnet«

Filip fick aldrig rehabiliteringen han önskade och Sofia aldrig det drogfria stöd hon behövde. Båda tvingades ge efter för en vårdapparat som inte lyssnade. Vi behöver fler mänskliga möten, skriver Lisa Rahbek. Studenten Filip hamnar på sjukhus efter en olycka, han mister