Hoppa till innehållet

Motiverar unga tramadolanvändare till vård 

aon-tramadol
Maria Almazidou Foto: Sven Rosell

Tullverket beslagtog 2022 fler tramadol-tabletter än något tidigare år. Personer som har ett missbruk där läkemedlet ingår avbryter oftare än andra behandling. Nu arbetar Malmö stad aktivt för att motivera till vård.  

Det stora inflödet av tramadol till Sverige påverkar beroendevården. De som fastnat i ett tramadolberoende har ofta allvarligare sociala och psykiska problem än andra grupper av personer med missbruk. Det är sannolikt den viktigaste förklaringen till att fler som har ett missbruk där läkemedlet ingår avbryter sin behandling jämfört med personer som har andra typer av drogberoende. Den slutsatsen ligger nära till hands att dra utifrån den studie av tramadol som gjorts vid Maria Malmö, en mottagning för dem under 25 år som har problem med alkohol och andra droger.  

– Vi hade fler drop outs i gruppen med tramadol. Skillnaden är signifikant, säger Maria Almazidou, enhetschef för Maria Malmö och nybliven samordnare för Maria Skåne. 

I Maria Malmös studie ingick två grupper, i den ena ingick de som använde tramadol. De flesta där använde också andra droger, endast ett litet fåtal tog enbart tramadol. Den andra gruppen bestod av personer som tog andra droger, antingen enbart cannabis eller cannabis kombinerat med annat. Båda grupperna med sammantaget 600 individer (13-25 år) sökte behandling hos Maria Malmö under tiden 2014-2017. Projektet avslutades 2019.

Vi hade fler drop outs i gruppen med tramadol. Skillnaden är signifikant

I gruppen som inte tog tramadol avbröt 30 procent behandlingen, medan motsvarande andel i tramadol-gruppen var 42 procent. Studien visade att de som tog tramadol hade en svårare social situation jämfört med de som tog andra droger. I tramadol-gruppen saknade en högre andel sysselsättning och en högre andel var dömda för brott. Fler hade också problem med oro, ångest och sömn. Deras psykiska hälsa var sämre än i den andra undersökningsgruppen. 

Maria Almazidou är enhetschef för Maria Malmö och nybliven samordnare för Maria Skåne. Foto: Sven Rosell

– I tramadol-gruppen var det färre som hade en pågående kontakt med psykiatrin. Hypotesen är att de är svårare att fånga upp eftersom de inte kvarstannar i behandling, säger Maria Almazidou. 

Kunskapen från studien har förts vidare till socialtjänsten. Två social-sekreterare i Malmö arbetar sedan ett år i ett pilotprojekt med målgruppen unga personer som använder tramadol och andra opioider.  

– De har färre klienter så att de kan jobba mer intensivt med dem. De jobbar aktivt med samverkan mellan viktiga aktörer i den enskildes liv. Och försöker motivera klienterna till att ta emot och fullfölja stöd- och behandlingsinsatser, säger Anne Ignell, socialsekreterare med samordnande funktion.  

Socialsekreterarna har 10-12 klienter vardera så att alla ärenden kan prioriteras, både sådana som är akuta och alla andra.  

–Tramadol är ett jätteproblem som sprids brett. Toleransökningen är snabb. De unga är inte medvetna om riskerna, säger Anne Ignell. 

De som har ett beroende av tramadol behandlas med samtal och medicinering. Här handlar det om nedtrappning eftersom tramadol är en opioid vilket ofta gör abstinensen till en traumatiserande upplevelse med både fysiska och psykiska abstinenssymtom.  

– När det gäller tramadol-gruppen tar vi på oss de medicinska glasögonen. Abstinenslindring ges av sjukvårdspersonal. Tramadol är ett läkemedel och de som får det utskrivet brukar få max 400 milligram per dag. Vi har unga som tar både 1000 och 1500 milligram om dagen, säger Maria Almazidou på Maria Malmö. 

Under 2022 beslagtog tullen nästan 1 miljon (997 000) tramadoltabletter, jämfört med 726 000 tabletter 2021, enligt Tullverkets statistik. Den stora mängden tramadol som förs in i landet har medfört att smugglingen gått över från postflödet till transport med bil och även tåg. De flesta och största beslagen görs vid Öresundsbron. Tabletterna kommer vanligen från Balkan och Polen, uppger Ulrika Lindgren, enhetschef på Tullverket. 

Kategorier:

Avatar_1

Sven Rosell är frilansjournalist

Se alla artiklar av Sven Rosell

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.