#2/2020

Sedan 1991 har dopning reglerats i lag i Sverige. Samhällets syn på dopningspreparat är lik synen på narkotika. Samtidigt finns det mycket som skiljer dem åt. Hur blev D:et en del av ANDT-förebyggande arbete och hur unikt är Sverige i sin syn? I detta temanummer tar vi en titt på fitnessdopning.

Vi skriver om dopningen blev en folkhälsofråga i Sverige, med starten i en hamn i Helsingborg 1988.

Vi skriver om motiven att använda dopning och hur grupperna som använder preparaten är betydligt fler än bara unga män. Vi skriver om kvinnor som delar information och erfarenheter på Flashback, men som också blir ifrågasatta på webben. Och vi skriver om den bristande kunskapen om vård för personer som använder dopningspreparat.

Vi besöker Luleå, där beroendemottagningen får anpassa sig till nya patienter: de som kommer från vården med ett opioidberoende.

Vi reder ut varför tjänsten spelpaus delar behandlingssverige: sopar det problemen under mattan eller minskar den faktiskt problemspeladet?

Vi reder ut om unga ersätter alkohol med cannabis och vad en öppen drogscen egentligen är.

I forskarintervjun pratar vi med Christina Nehlin Gordh om personer som slutar använda heroin utan LARO.

I sin minnestext om Alec Carlberg, skriver Cecilia Heule och Arne Kristiansen om en talesperson för människor med missbruksproblem.

Temarord: Fitnessdopning // Drogfrihet // Spelpaus // Opioidberoende inom vården // Unga, alkohol & cannabis // Öppna drogscener // Alec Carlberg

Senaste från Tidskriften

#2023/2024

Unga // Vejp och blodet //Ungas minskade drickande - vad händer när de blir vuxna

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande

#4/2022

Föräldraskapsstöd // Dopinghund // Lustgas // Legalisering // CBD-olja // Fler äldre dör av alkoholskador// Inget

#2-3/2022

Reality-serier om beroende // Drogpolicy // Valenkät // Punktskatter// Ungas drickande // Kerstin Hesselgren // Alkoholvanor

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!