#1/2022

Omslag till nummer 1/2022

Tio år efter att Alkohol & Narkotika besökte USA för att följa upp metamfetamin­krisen i början av 2000-talet gör vi ett nytt besök, denna gång i Portland. Metamfetaminet har fått ett uppsving igen: priserna är låga och de mexikanska kartellerna har satsat på marknaden efter att ha förlorat cannabisandelar i Nordamerika. Resultatet är en kris i skuggan av opioiderna. Mellan 2015 och 2019 har dödliga överdoser på grund av metamfetamin ökat med 180 procent i USA.

I Sverige ökar andelen dödligt våld relaterat till cannabis, både i de fall där personer är påverkade och i de fall som strukturellt är kopplade till cannabis: uppgörelser om marknader. Det handlar om en viss sorts dödligt våld, som sker i storstäder mellan unga män med skjutvapen i hand.

I det här numret pratar vi även med behandlare om behovet av fler möjligheter för personer med cannabis­beroende, särskilt för gruppen socialt etablerade cannabisrökare som inte vill ha kontakt med socialtjänsten. Behöver vi en motsvarande mottagning som Riddargatan 1 även på cannabisområdet?

Samsjuklighetsutredningen har kommit med sitt huvudbetänkande som föreslår att sjukvården tar över ansvaret för missbruksvården. Än en gång beskrivs missbruk som en sjukdom, utan en historisk förankring i alla de gånger det har gjorts tidigare under det senaste århundradet, skriver Johan Edman. Finns det risk för att sjukdomsmodellen bara ses som förutsättning för organisatoriska lösningar mellan kommuner och regioner, utan ett större resonemang?

För 60 år sedan möttes två unga män på ett sjukhus i Helsingfors, Claes Andersson och Pentti Saarikoski. Båda kom att bli stora poeter, men där på sjukhuset möts de som behandlande läkare och gravt alkoholberoende patient. Rolf Karlmans essä beskriver poeternas olika syner på alkohol i kontexten av en finsk alkoholkultur som både fördömer berusning och förhärligar alkoholiserade konstnärer.

Vi intervjuar även Magdalena Gerger, som efter 13 år har avgått som vd för Systembolaget. Under hennes tid har monopolet satsat på relationen till kunderna, men var går gränsen mellan en restriktiv handel och en nöjd kund? Enligt Magdalena Gerger är de två inte motsatser, utan varandras förutsättningar.

Sedan datorspelsberoende inkluderades i WHO:s diagnosmanual så har behandlingen brett ut sig i Sverige. Idag finns det mottagningar i Västra Götaland och Skåne, men det saknas nationella register för att stödja behandlingen. Vi pratar med experter som vill att myndigheterna tar ett större ansvar för uppföljning av datorspels­beroendets omfattning och behandling.

I det här numret kan du även läsa om hur kravet på tillstånd för tobaksförsäljning har påverkat antalet försäljningsställen och vi intervjuar forskaren Anna Söderpalm Gordh om varför det görs så få experimentella studier om de subjektiva erfarenheterna av alkohol i Sverige.

Julius von Wrights tid som chefredaktör för Alkohol & Narkotika har i och med detta nummer kommit till ända. På grund av förändringarna i redaktionen utkommer nästa nummer (2-3/2022) den 6 maj.

Temaord: Cannabis och våld och behandling // Metamfetamin // The Think-drink effect // Sjukdomsmodellen // Datorspelsberoende // Tobakstillstånd // Systembolaget // Konstnärskap och alkohol

Senaste från Tidskriften

#2023/2024

Unga // Vejp och blodet //Ungas minskade drickande - vad händer när de blir vuxna

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande

#4/2022

Föräldraskapsstöd // Dopinghund // Lustgas // Legalisering // CBD-olja // Fler äldre dör av alkoholskador// Inget

#2-3/2022

Reality-serier om beroende // Drogpolicy // Valenkät // Punktskatter// Ungas drickande // Kerstin Hesselgren // Alkoholvanor

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!