#1/2018

I slutet av förra året samlade uppropet #utanskyddsnät berättelser och krav från kvinnor och icke-binära med erfarenhet av missbruk och prostitution. Berättelserna ligger som grund för det här temanumret, som tar upp behandling och bemötande av den här gruppen. Vi ser på offerskap och aktörskap och även den outforskade frågan om våldsinterventioner bland män i missbruksbehandling.

Innehåll

– Inledaren: Hör du dem? Ser du dem? Möter du dem?
– Signerat: Bevara Mikamottagningen!
– Utblicken: Det är en katt-och-råtta-lek – om svenska tullens arbetet med fentanyl i Kina
– “Det här är det bästa som har hänt mig” – intervju med Jo Rantatalo, initiativtagare till #utanskyddsnät
– “Frågor om våld bör vara standard” – intervju med Ulla Beijer, Carin Holmberg och Åsa Magnusson
– Brist på våldsinterventioner för män inom missbruksvården – intervju med Gail Gilchrist
– Brukarledd stödgrupp samlar kvinnor med missbruk – artikel om stödgruppen Ljuspunkten vid Stockholms brukarförening
– På Oasen behandlas trauma och beroende samtidigt – reportage från ett behandlingshem bara för kvinnor
– Reflektionen: Offerskap motsätter inte aktörskap – Suzann Larsdotter reflekterar över bemötande och aktörskap
– Sista ordet: “Missbruksvården behöver ökade kunskaper om hbtq-personers livsvillkor” – Carina Wrangebo & Kina Sjöström

Senaste från Tidskriften

#2023/2024

Unga // Vejp och blodet //Ungas minskade drickande - vad händer när de blir vuxna

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande

#4/2022

Föräldraskapsstöd // Dopinghund // Lustgas // Legalisering // CBD-olja // Fler äldre dör av alkoholskador// Inget

#2-3/2022

Reality-serier om beroende // Drogpolicy // Valenkät // Punktskatter// Ungas drickande // Kerstin Hesselgren // Alkoholvanor

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!