Kemsex

65.00kr

Nr 6-2017

Kategori:

Kemsex – att bruka droger som amfetamin, ketamin och GHB i samband med sex – kopplas ofta till gruppen män som har sex med män. Adrian och Frank berättar om hur de började ha sex medan de var drogpåverkade. Kemsex förekommer i Sverige, men än så länge i liten skala.

INNEHÅLL

Inledaren Låt intellektuell nyfikenhet styra narkotikasamtalet
Signerat Hälsomoralism gödas i fattigfällan
Forskarintervjun“Vi är i ett brytningsskede”
Norrtälje  årets förebyggande kommun
Staffan Hübinette är årets förebyggare
Utblicken Heroinet förväntas öka kraftigt
Kemsex  kåt på droger
Samtala mer, döm mindre
Varningssystem fångar upp narkotikatrender
Nya varningssystem ska minska narkotika­dödligheten
Essä Förändrade perspektiv i välfärds­paternalismens fort
Boxvinerna ökar konsumtionen hos både kvinnor och män
Sista ordet Ett bostadsprekariat växer fram