En miljon anhöriga – de flesta söker inte hjälp

65.00kr

Nr 4/2019

Kategori:

Tema: Anhöriga
1,1 miljoner vuxna berörs av alkoholproblematik hos en anhörig. Ungefär 200 000 barn. De flesta söker inte hjälp. Sakta händer det ändå något med hur vi ser på anhöriga. Vi pratar mer om vad ett anhörigskap innebär. Läs om stöd som ändå finns, för barn och för vuxna. Och om hur att skriva kan bli en ventil.

 Ledare: Det vackraste och det svåraste
 Signerat: Vad är ett bra resultat? av Cecilia Modig
 Ny tobakslag Hur går det?
 Forskarintervjun 15-metoden
 Ungas motiv påverkar deras drickande
 EU:s drograpport: Många nya substanser
 Tema Anhöriga
 Så stöttar organisationerna anhöriga
 Möjliggöra eller vara där? Förälder till vuxet barn
 Utblicken Samexistens i Vesterbro
 Sista ordet: Det går att förändra dödligheten, av Bodil Monwell