När testet inte bara är positivt

65.00kr

Nr 5-2018

Kategori:

INNEHÅLL

 Ledaren Låt oss prata om amfetaminet
Signerat Ska nattvarden vara alkoholfri?
Forskarintervjun Tvång föder tvång (intervju med Robert Grahn)
– Ambulatoriegruppen ger stöd till beroende gravida i Malmö
Det bortglömda amfetaminet
– CAN lånar ut sin sista bok
– #utanskyddsnät – vad hände sedan?
– Qjouren stänger sitt skyddade boende
Utblicken Afrikas okända opioidkris
Debatt Bör medberoende bli diagnos?
Sista ordet Ska den nya regeringen se över missbruksvården? av Gerhard Larsson