Ketamin och metamfetamin breder ut sig

Metaamfetamin i avloppsvattnet enligt EMCDDA:s rapport. João Matias som ansvarar för rapporten från EMCDDA. Fotomontage: Jimmie Hjärtström

Användandet av kokain ökar i Europa, samtidigt som ketamin och metamfetamin börjar breda ut sig. Det visar EMCDDA:s rapport där avloppsvatten analyserats 2022. De svenska mätningarna visar samtidigt att amfetamin fortfarande är en populär drog i Sverige.

EMCDDA, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, gör sedan 2011 årliga kontroller av avloppsvattnet i olika städer inom EU. 2022 deltog 104 städer med totalt 50 miljoner invånare i 19 EU-länder, plus Norge och Turkiet. I analyserna letar man efter amfetamin, metamfetamin, ketamin, MDMA samt de ämnen som uppstår när kroppen bryter ner kokain och cannabis.

Nästan alla droger hittades i nästan alla städer. Vissa droger har toppar under helgerna medan andra, som till exempel cannabis, syns jämt under veckan i mätningarna.

– När det gäller ketamin vet vi att allt färre länders sjukvård använder det inom sin verksamhet för människor, samtidigt som användandet ökar kraftigt under helgerna. Därför kan vi förutsätta att det finns i avloppsvattnet på grund av att det används som illegal drog, konstaterar João Matias som ansvarar för rapporten från EMCDDA.

João Matias från EMCDDA anser att mätningen av droger i avloppsvatten är en viktig del av det förebyggande arbetet.

Just ketamin och metamfetamin har tidigare använts väldigt begränsat geografiskt sett. Rapporten visar att de nu börjar breda ut sig, främst i södra Europa men också i Köpenhamn.

– Detta är en av de viktigaste och mest oroande upptäckterna av vattenanalyserna, säger João Matias.

De svenska resultaten visar på mycket höga halter av amfetamin jämfört med andra länder. Det har diskuterats om det kan bero på att substansen finns i medicin som bland annat ges till barn med adhd, men det tror inte João Matias alls på.

– Tidigare studier, där antal recept på sådana preparat som skrivits ut i området togs med i analysen av resultaten, visade att användningen av mediciner som baseras på amfetamin knappast har någon inverkan alls på halterna i avloppsvatten. Därför kan vi nog anta att de höga halterna beror på illegal användning, hävdar han.

Kokainförbrukningen ökar i princip över hela Europa. Den har i genomsnitt tredubblats sedan 2015. EMCDDA vet också från andra undersökningar att crack-förbrukningen går upp igen.

De svenska resultaten visar på mycket höga halter av amfetamin jämfört med andra länder.

Ökningen av kokain syns även i Sverige, om än i betydligt mindre omfattning (mellan 5 och 20 procent). Gävle är undantaget, där förbrukningen minskar. Staden är också en av de få inom undersökningen som inte har en någon nämnvärd ökning av MDMA under helgerna. I Sandviken till exempel syns tredubblade MDMA-värden, medan Köpenhamn har fyra gånger så mycket MDMA i avloppsvattnet lördag och söndag. Samtidigt minskar den totala användningen rejält både i Sverige och Finland, med Växjö som tappar tre fjärdedelar av MDMA-förbrukningen jämfört med 2021.

Heroin finns inte med i analyserna av avloppsvattnet. Det beror på att det bryts ner till morfin i kroppen, och det därför är omöjligt att avgöra vad som illegal och legal användning.

João Matias anser att mätningen av droger i avloppsvattnet är ett viktigt verktyg i kampen mot droger. EMCDDA tänker sig att utöka mätningarna, eventuellt genom att göra dem oftare, när centrumet blir en byrå och får utökat anslag nästa år.

Det går inte att använda mätningar ensamt, utan det måste användas tillsammans med andra typer av undersökningar för att förstå droganvändningen.

– Det går inte att använda mätningar ensamt, utan det måste användas tillsammans med andra typer av undersökningar för att förstå droganvändningen. Däremot är det utmärkt sätt att se vilka droger som används mer eller mindre, plus att vi kan se om de flyttar på sig inom EU, som till exempel metamfetaminerna gör just nu. De fanns tidigare i princip bara i Tjeckien, medan de nu används över hela Europa, förklarar han.

Medan de flesta länder har både upp- och nedgångar i användningen av olika droger, finns det ett EU-land som sticker ut med ökningar på alla fronter: Nederländerna.

– Förhoppningsvis kan den här rapporten hjälpa landet att förstå förbrukningen bättre och sätta in åtgärder, säger João Matias.

Läs mer
Wastewater analysis and drygs – a European multi-city study, EMCDDA, mars 2023
Droganalyser av avloppsvatten

Kristina Wallin

Frilansjournalist

Senaste från Prevention

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!