Jukka Törrönen får CAN:s forskningspris

bild av Jukka Törrönen

Vad som påverkar ungas drickande är långt mer än bara tillgång till alkohol, säger årets pristagare Jukka Törrönen.

Jukka Törrönen ser alkoholen som ett fönster till sociala och kulturella processer. Genom att lyssna på hur vi berättar om alkohol och hur vi klassificerar livets erfarenheter  kan vi förstå varför vi dricker, säger Jukka Törrönen.

Semiotik är kärnan i Jukka Törrönens forskning. Idag är även alkoholfrågan det, men det har den inte alltid varit. 1996 skrev han sin magisteruppsats om hur gymnasieelever tolkade och läste harlequinböcker, så kallade kärleksromaner. Hans nära kontakt med Pekka Sulkunen vid Helsingfors universitet fick honom att röra sig mot alkoholrelaterade frågor. Sedan 2006 har han arbetat som professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Idag forskar Jukka Törrönen bland annat om förändringar i ungas alkoholvanor genom intervjuer med unga. Han säger att den minskande alkoholkonsumtionen beror på att alkoholens position i samhället har förändrats.

– Att dricka är inte en viktig ritual längre, utan andra aktiviteter har blivit viktigare, säger han.

Idrott, spel och hälsa prioriteras allt oftare bland unga, men Jukka Törrönen ser också skillnader mellan pojkar och flickor. Enligt Jukka Törrönen kopplar inte pojkar samman drickande med maskulinitet på samma sätt som tidigare. Flickor väljer däremot att dricka mindre för att skydda sig från mäns våld eller moralism.

– Det har också skett något inom familjen, säger Jukka Törrönen.

Föräldrar vill spendera mer tid med sina barn och umgås oftare, och det vill barnen också. Föräldrar blir mer som kompisar, säger Jukka Törrönen. Samtidigt kan han höra i sina intervjuer hur unga är ansvarsfulla och väl medvetna om sina handlingar. Den försenade alkoholdebuten kan ibland beskrivas som ett tecken på en förlängd barndom, men Jukka Törrönen menar att hans intervjuer snarare tyder på det motsatta.

Jukka Törrönen vill se mer forskning som utmanar rådande modeller och tankesätt. Det är inte bara tillgång som påverkar alkoholkonsumtionen utan även andra mekanismer, som vilken betydelse alkoholen har i personers liv, säger Jukka Törrönen.

– Det handlar inte bara om ekonomi, utan om normer och identitet. Jag skulle gärna se mer sociologisk forskning i relation till alkoholpolitisk forskning, säger Jukka Törrönen.

Under Drogfokus 2018 i Uppsala mottog Jukka Törrönen CAN:s drogforskarpris.

***

Sedan 2001 delar CAN ut Årets drogforskarpris. Årets motivering lyder (i korthet):

Sammantaget har CAN:.s priskommitté funnit att Jukka Törrönens arbete på ett avgörande sätt stärker den svenska alkoholforskningen. Han fokuserar på centrala frågor för alkoholpolitiken idag och i framtiden. Hans breda kompetens som kvalitativ forskare, både teoretiskt och metodologiskt, kombinerat med hans omfattande erfarenhet av internationellt samarbete och komparativa projekt, stärker den svenska forskningens möjligheter att analysera sociala förändringsprocessers återverkan på alkoholområdet.

Tidigare pristagare:

2017 Markus Heilig
2016 Sven Andréasson
2015 Ingrid Nylander
2014 Anders Romelsjö
2013 Claudia Fahlke
2012 Peter Allebeck
2011 Fred Nyberg
2010 Mats Ramstedt
2009 Lars Oreland
2008 Agneta Öjehagen
2007 Jörgen Engel och Lars Terenius
2006 Mats Berglund
2005 Robin Room
2004 Thor Norström
2003 Lena Dahlgren
2002 Lars M Gunne
2001 Michael Boman

Julius von Wright

Julius von Wright är tidigare chefredaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Prevention

Professor i prevention

Charlotta Pisinger är Danmarks första och enda professor i tobaksprevention. Sven Rosell träffar henne i Köpenhamn

Han är årets förebyggare

Vartannat år delar CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ut pris till årets förebyggare. Under konferensen

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!