Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko

Affärsinnehavaren Abner Herrera har själv gått över från vanliga cigaretter till e-cigaretter. Nu håller han på att sälja av sina e-cigarettvätskor. Foto: Marco Aguilar

Sommaren 2022 la den mexi­kanska presidenten fram ett dekret som förbjöd försäljning
av e-cigaretter i landet. Åsikterna går isär om effekterna för vapers som nu måste vända sig till den illegala marknaden.

– De en och en halv miljon vapers som finns i Mexiko blir sårbara för de problem som följer med en illegal marknad, säger José Manuel Mier.

Han är läkare och specialist i lungcancer på sjukhuset Hospital Ángeles Lomas i Mexico City.

– En av farhågorna är hur bristen på kvalitets­kontroller av den sålda e-vätskan kan bidra till att vapers får tag på produkter av dålig kvalitet som kan vara farligare för deras hälsa, fortsätter Mier.

Han menar att en reglering av marknaden hade varit mycket bättre än ett förbud.

– E-cigaretter är mindre hälsofarliga än vanlig tobak, och det är ett alternativ för de som röker där man minskar hälsorisken. Därför är det viktigt för den här gruppen att marknaden regleras i lag, menar han.

Den elektroniska cigaretten, som också kallas vape/vejp, är en batteridriven apparat som laddas med en vätska som kan innehålla nikotin och olika smakämnen. Vätskan värms upp med hjälp av batteriet och bildar ånga som sedan andas in. Det finns även e-cigaretter för engångsbruk som inte kan laddas på nytt.
Foto: Marco Aguilar

Dekretet från Mexikos president Andrés Manuel López Obrador kom sommaren 2022 efter en diskussion fram och tillbaka de senaste åren där senaten har förbjudit import av e-cigaretter medan Högsta domstolen har antagit en resolution som säger att denna typ av förbud kränker de mänskliga rättigheterna.

Presidentens dekret innebär nu att import, export, försäljning och distribution blir förbjuden. Men det finns inga regler som förbjuder människor att vejpa.

Med det här förbudet vill vi signalera att folk inte ska vejpa

– Också e-cigaretter är skadliga för hälsan, säger Lilia Margarita Valdez.

Hon är ordförande för den mexikanska senatens hälsokommission.

– Med det här förbudet vill vi signalera att folk inte ska vejpa, säger hon och fortsätter:

– Jag tror inte att vaping är ett alternativ till rökning, rökning är ohälsosamt och orsakar hälsoproblem och samma sak med vaping.

Innan förbudet såldes e-cigaretter i automater i mataffärer och var väldigt lätt för ungdomar att få tag på.

– Det viktigaste här är att skydda minderåriga. E-cigaretter innehåller kemiska ämnen som
påverkar hjärnan, och unga är särskilt sårbara eftersom deras hjärnor ännu inte är färdig­utvecklade, säger Lilia Margarita Valdez.

Efter förbudet har automater och försäljning av e-cigaretter i mataffärer försvunnit.

Roberto Sussman, chef för den mexikanska vapeföreningen, menar att det är fel att tobak och e-cigaretter är lika skadliga för hälsan. Sussman vejpar själv, och han är forskare vid institutionen för atomvetenskap vid det autonoma universitetet i Mexico City, UNAM.

– Enligt Royal College of Physicians är vaping 95 procent mindre skadligt än rökning, säger han och tillägger:

– E-cigaretter skapar en aerosol som inte produceras genom förbränning, vilket innebär att den skapas vid lägre temperaturer än vad som är fallet vid rökning, där tobak förbränns. Därför är det mindre skadligt än nikotin. E-cigarettvätskan kan vara med eller utan nikotin.

– Men det är inte nikotinet som är det största problemet med rökning. Det är inandningen av röken med 70 cancerframkallande ämnen, betonar Roberto Sussman.

Han säger vidare att vapers i Mexiko mestadels är tidigare rökare.

– Vissa ersätter helt rökningen med e-cigaretten, medan andra vejpar för att röka mindre.

Roberto Sussman menar att det finns en utbredd användning av e-cigaretter bland ungdomar i Mexiko. Den senaste nationella hälsoundersökningen som inkluderar ungas användning av e-cigaretter är från 2018, och enligt denna vejpade mindre än 0,1 procent av 10–20-åringarna dagligen.

– Men det betyder inte att konsumtionen fortsätter ligga på den låga nivån eftersom det finns en risk för ökad användning i den här åldersgruppen, medger han. Och eftersom försäljningen nu sker på den illegala marknaden är risken stor att de använder produkter av låg kvalitet.

Det vi behöver är en lag som reglerar situationen. Vaping bör endast användas av vuxna och främst som ett alternativ för vuxna som röker.

Roberto Sussman anser att förbudet är högst olämpligt.

– Det vi behöver är en lag som reglerar situationen. Vaping bör endast användas av vuxna och främst som ett alternativ för vuxna som röker.

Lungläkaren Mier betonar också att unga människor inte ska vejpa. Han tycker att idealet skulle vara en lag som reglerar försäljningen och förbjuder försäljning av e-cigaretter till minderåriga.

– Dessutom bör en sådan lag garantera kvaliteten på de sålda produkterna och främja information om vaping. Till exempel bör personer med hjärtproblem inte använda e-vätska med nikotin. En lag bör också innehålla riktlinjer för hur nikotindosen kan minskas för rökare som vill använda vaping för att sluta röka.

Mier pekar på behovet av att göra studier som pågår under en längre tid.

– Och för att kunna göra långtidsstudier är det nödvändigt att reglera marknaden men utan det förbud som vi nu har i Mexiko, säger han.

Vapers och försäljare har protesterat mot förbudet att sälja e-cigaretter i Mexiko.

Hittills har vapers och e-cigarettförsäljare protesterat mot förbudet. På bakgården till ett hus inte långt från centrala Oaxaca City i södra Mexiko hittar vi innehavaren av e-cigarett­butiken Inhala Shop & Club-innehavaren – Abner Herrera.

– Nu håller vi på att sälja av vad vi har av e-cigarettvätskor, säger han.

T-shirts med de traditionella mexikanska dödskallemotiven börjar ta plats på väggarna i lokalen medan flaskorna med e-vätska bakom disken är på väg bort.

Abner Herrera säger dock att flera kunder är upprörda över att det nu blir svårare att få det de behöver för att vejpa.

– Vi har kunder från 18 till 80 år, men vi säljer inte till minderåriga. De flesta av våra kunder röker och då råder vi dem att dosera nikotinhalten i e-vätskan baserat på hur många cigaretter de röker om dagen.

Det finns också de som inte röker, men är nyfikna på vaping.

– Då rekommenderar vi alltid en nikotinfri vätska så att de inte utvecklar ett nikotinberoende, eftersom målet med vaping är att sluta röka.

Herrera började röka vid 14 års ålder och rökte i 20 år. Han slutade efter att ha provat en e-cigarett för fyra år sedan.

– Det jag gillade med rökning var att andas ut mycket rök, och nu har jag ersatt det med röken från e-cigaretten. Den är borta inom en halv minut och luktar inte, så då stör jag inte andra heller.

Herrera märkte en betydande förbättring av sin hälsa efter att han bytt ut tobaksröken med e-cigaretter.

– Jag har kronisk bihåleinflammation, och när jag rökte var jag tvungen att ständigt använda nässpray eftersom näsan blev täppt och jag var andfådd, erkänner han.

För egen del är Herrera därför glad att han nu vejpar i stället för att röka.

– Vaping är också billigare, även om det krävs en lite större investering när du börjar eftersom du måste köpa en coils (förångare) utöver e-vätskor och smakämnen.

Herrera har coils för upp till 2 000 pesos, motsvarande 1 100 svenska kronor medan priset för en flaska på 30 milligram e-vätska är 120 pesos.

– Många av våra kunder spenderar mellan 300 och 500 pesos i månaden på att vejpa, säger han. Alltså motsvarande mellan 150 och 250 kronor.

De flesta e-vätskor Herrera säljer tillverkas i Kina, men det börjar också finnas mexikanska e-vätskor på marknaden.

– Idag producerar mellan 80 och 100 mexikanska märken e-cigarettvätska, och var och en av dessa har cirka tio olika smaker, säger han.

Följaktligen är det en stor mexikansk marknad som står inför osäkra tider.

Ändå tror Herrera liksom Sussman och Mier att vaping i Mexiko kommer att öka avsevärt under de kommande åren.

– Idag finns det 16 miljoner mexikaner som röker, vilket är cirka 15 procent av den vuxna befolkningen, säger Mier.

Det innebär att vapers utgör nästan tio procent av antalet rökare.

– Men om några år tror jag att det här är tvärtom. Tio procent vill röka och 90 procent vill vejpa, förutspår lungläkaren. 

FAKTA

Den elektroniska cigaretten, som också kallas vape/vejp, är en batteridriven apparat som laddas med en vätska som kan innehålla nikotin och olika smakämnen.

Vätskan värms upp med hjälp av batteriet och bildar ånga som sedan andas in. Det finns även e-cigaretter för engångsbruk som inte kan laddas på nytt.

I januari 2023 förbjöd Mexiko rökning på offentlig plats där mycket folk samlas som i parker och på stränder. Också tobaksreklam är nu förbjuden och cigarettpaket får inte exponeras synligt.

Aerosol, från grekiska: aer, »luft« och latin: solutio, »lösning«, är små partik­lar som är finfördelade i en gas som rök, dimma och luftföroreningar.

Tone Aguilar 

Frilansjournalist

Senaste från Politik

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!