Hoppa till innehållet

»Utredning visar att narkotikapolitiken är förenlig med barnkonventionen«

Detta är en debattartikel

Barnkonventionsutredningen visar att narkotikapolitiken inte strider mot barnkonventionen. Den föreslår till och med skärpningar av lagen, skriver Peter Moilanen i en avslutande replik.

Damon Barrett ser inte de frågor han ställer som retoriska. Men då han själv lyfter att införandet av barnkonventionen som svensk lag kan ge möjlighet till kritisk reflektion och en alternativ politik, verkar han redan ha svar på sina frågor, inte minst mot bakgrund av hans tidigare bidrag i den nationella och internationella narkotikadebatten

Att svensk lag redan idag står i överenskommelse med barnkonventionens artikel 33, liksom övriga artiklar som har bäring på narkotikafrågan, slogs dock fast av den utredning om barnkonventionen som presenterades för regeringen den 12 november. I denna lyfts även att det kan finnas anledning att utreda om anstiftan och stämpling till alla former av narkotikabrott gentemot barn ska kriminaliseras. Det vill säga en skärpning av lagen.

Ett kvitto på att nuvarande lagstiftning i grunden fungerar är den Espad-undersökning som presenterades samma dag som utredningen, och som visar att svenska ungdomar i jämförelse med unga i andra europeiska länder fortsatt har en förhållandevis låg narkotikakonsumtion.

För att säkra att konsumtionen inte ökar behöver dock nuvarande politik stärkas inom en rad områden, inte minst vad gäller efterlevandet av skyddet mot barn i beroendemiljöer och samordningen mellan de aktörer som ska fånga upp barn som behöver stöd. Det är insatser som ser till att Sverige lever upp till artikel 33, om barns rätt till skydd mot narkotika och som på riktigt kan stärka barns rätt till trygghet, hälsa och välmående.

Det här är sista inlägget i en debatt om narkotikapolitik och barnkonventionen.

Detta är en debattartikel

Alkohol & Narkotika främjar en konstruktiv debatt. Här samlar vi krönikor, essäer, insändare och ledare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

Peter Moilanen

Peter Moilanen är chef för Narkotikapolitiskt Center.

Se alla artiklar av Peter Moilanen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.