Hoppa till innehållet

Om Claudia Fahlke

Claudia Fahlke

I slutet av juni gick professor Claudia Fahlke bort, endast 55 år gammal. Claudia var professor i hälsopsykologi med inriktning på beroende­ på psyko­logiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon var också verksam på Beroende­kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Kännetecknande för Claudia var att hon hade ett bio-psyko-­socialt synsätt på beroende. Hennes syn omsatte hon i olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt med kollegor från psykologi, socialt arbete, psykiatri, farmakologi och genetik. 2013 fick hon Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings drogforskningspris för framstående insatser inom psykologisk beroendeforskning.

Tidigt i sin karriär och under närmare tre decennier samarbetade Claudia med undertecknade två forskare, Jan Balldin och Ulf Berggren, på institutionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet. Studierna omfattade hur olika biologiska funktioner i centrala nerv­systemet kan relatera till psykiatriska eller psykologiska avvikelser vid alkoholberoende. Claudia var med och påvisade att låg serotonerg funktion, som kan orsaka sänkt stämningsläge eller förhöjd ångestnivå, kvarstår långt efter den akuta abstinensen. Hon och kollegor påvisade en avvikande funktion i hjärnans alarm- och vakenhetssystem hos alkoholberoende personer, såväl vid akut abstinens som vid uppföljning i sex månader till flera år efteråt.

Claudias forskning sträckte sig även utanför kliniken och innefattade det stora ungdomsprojektet Lordia vars syfte är att följa ungdomar till vuxen ålder. En avhandling visade hur 12- till 15-åringars alkohol­konsumtionsmönster interagerar med deras personlighet, kön och psykisk hälsa. En annan avhandling rörde hur erfarenheter av våld, övergrepp och försummelse negativt på­­­verkade ungdomars liv, såsom skolgång, den psykiska hälsan och alkohol- och drogkonsumtion.

Vidare initierade Claudia och medarbetare i början av 2000-talet det så kallade GARP-projektet, som följde alkoholberoende personer som genomgått psykosocial behandling. Psykologiska, neurobiologiska och sociala faktorer undersöktes. Vid basmätningen kunde visas att serotonin­funktionen i centrala nervsystemet hos alkoholberoende var signifikant försämrad jämfört med kontroller. I långtidsuppföljningar undersöktes alkoholmålsättningens betydelse, vilket visade att för dem med nykterhet som målsättning, gick det bättre att uppfylla sitt mål än för dem med målet kontrollerat drickande.

Claudia etablerade många sam­­arbeten utanför akademin, och lade grunden till nätverket CERA, en tvärprofessionell centrumbildning. Claudia var dess föreståndare 2013–2018 och fick 2014 ta emot Göteborgs universitets samverkanspris för CERA:s arbete.

Claudias breda kompetens inom beroendeområdet och goda samarbetsförmåga medförde att hon anlitades som expert i Socialstyrelsens riktlinjearbete och i flera forskningsråd. 2012 var hon redaktör för läroboken Handbok i missbrukspsykologi – teori och tillämpning.

Claudia var initiativrik och drivande inom sitt ämne och deltog i debatten kring olika beroendefrågor. Hennes varma, engagerande sätt och gedigna ämneskunskap blev mycket uppskattade i de stora nätverk som hon etablerade kring sig. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.

Minnesordet publicerades i Alkohol & Narkotika 4/2020.

Detta är en debattartikel

Alkohol & Narkotika främjar en konstruktiv debatt. Här samlar vi krönikor, essäer, insändare och ledare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

Agneta Öjehagen_

Agneta Öjehagen är professor emerita i psykosocial forskning vid Lunds universitet.

Se alla artiklar av Agneta Öjehagen
Avatar_1

Jan Balldin är docent i Experimentell Psykiatri samt överläkare vid Göteborgs universitet.

Se alla artiklar av Jan Balldin
Avatar_1

Ulf Berggren är docent i Experimentell Psykiatri samt överläkare vid Göteborgs universitet

Se alla artiklar av Ulf Berggren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.