»Normalisera ansvarsåtgärder för alla spelare«


Debatten kring spel om pengar fokuserar på problemspelare, hur de upptäcks, bemöts och erbjuds hjälp. Det är viktigt, men Daniel Harre, ordförande i Spelberoendes riksförbund, vill se omsorgsansvar långt innan ett riskbeteende.

Många tänker nog inte på det, men spel om pengar är i dag ett naturligt inslag i varje människas vardag. Det går inte att handla mat hos någon av de större matkedjorna eller hämta ut paket hos ett postombud utan att mötas av spelreklam.

Ett annat exempel är att våra barn, som enligt lagen är för unga för att själva spela, uppmanas att sälja lotter för att finansiera föreningsverksamheter. Hur skulle det kännas om ditt barn i stället kom hem en dag och sa att det ska börja sälja alkohol och tobak för att tjäna ihop pengar till idrottsklubben? Alla tre produktkategorierna brukas för nöje och har 18-årsgräns, men instinktivt känns det betydligt bättre med lotter än alkohol och tobak.

Här tror jag att vi aktivt måste arbeta för att bryta normaliseringen av spel och det börjar med spridandet av kunskap. Innan vi visste bättre var cigaretter och tobak ett naturligt inslag i samhället, men i takt med att vi som samhälle fått ökad kunskap om skadeverkningarna har vi också förändrat vår inställning, allt mer reglerat marknadsföringen och begränsat tillgången. En liknande utveckling hoppas jag kommer att ske för spel om pengar.

Förutom att sprida kunskap finns det åtgärder vi kan vidta för att göra omsorgen om spelaren helt självklar. Många aktörer i spelbranschen har flera verktyg och en handlingsplan för kunder som uppvisar tecken på spelproblem. Vad skulle hända om vi i stället för att reglera hur problem¬spelare ska behandlas sätter regler för hur samtliga spelare behandlas? Att alla spelare, även de som inte uppvisar några tecken på problem:
• sätter egna gränser för sitt spelande på rimliga nivåer
• kan ta del av sin egen speldata i realtid
• kan göra självtester regelbundet och se förändringar i sina svar m.m.

Spelbolag hävdar ofta att det inte går att genomföra för mycket omsorgsåtgärder för då kommer kunden att gå till en konkurrent eller till den olicensierade marknaden. Det här vill jag utmana då jag har svårt att se vilken befintlig »normalspelare« som skulle ta illa upp av att bolaget kommunicerar ut en vilja att erbjuda en tryggare produkt med minskad risk att utveckla problemspelande. I takt med att nya kunder ansluter kommer dessa förebyggande verktyg vara en naturlig del av spelupplevelsen och på så sätt kan vi normalisera ansvarsåtgärder som gör att risk¬beteenden upptäcks i ett mycket tidigare skede. Att skapa och erbjuda kunden en ökad medvetenhet om sina spelvanor möjliggör både en bättre kundupplevelse och en minskad risk att utveckla problem.

Så länge det finns ett ekonomiskt incitament att inte upptäcka problemspelare kommer det alltid att finnas aktörer som brister i omsorgsplikten och därför måste obligatoriska ansvarsåtgärder regleras genom lagar och förordningar. Först då finns det reella förutsättningar för att normalisera spelansvar.

Daniel Harre

ordförande i Spelberoendes riksförbund

Senaste från Opinion

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!