Hoppa till innehållet

Förebygg gängkriminalitet

Detta är en debattartikel

Jag är djupt berörd av rapporterna om dödsskjutningar och sprängningar. De kriminella gängen sprider en oro hos oss alla. Många insatser behövs inom rättsväsende och kriminalvård, men också inom förebyggande arbete, vård och behandling. För en stor del av dessa skjutningar är narkotikarelaterade uppgörelser.

Regeringen utökar resurserna till polis- och rättsväsende men gör drastiska nedskärningar i anslaget till ANDTS, sedan 2018 har det minskat med 100 miljoner. Pengar som skulle gått till en gemensam nationell strategi och till förebyggande arbete. Frågan är om kommunerna och regionerna kan driva och utveckla strategier för ett bra ANDTS-arbete själva. När min hemkommun Örebro lägger ner social­förvaltningen, vem kommer då att driva en helhetssyn?

Debatten har framförallt handlat om hårdare tag och längre straff. I en bisats sägs några ord om att det är viktigt att arbeta förebyggande, men sällan kommer några konkreta förslag. Det måste börjas i tid med barns uppväxtvillkor. Trygga barn med möjligheter att utvecklas och göra egna val för framtiden. Framtidstro motverkar kriminalitet och utanförskap.

När det gäller vård- och behandling för människor med narkotika­beroende sägs inte ett enda ord. Den delen i en sammanhållen narkotika­politik finns inte.

Kunskap till praktik var ett utvecklingsprojekt som Sveriges kommuner och regioner drev 2008 till 2014. Personal från hälso- och sjukvård och socialtjänst utbildades tillsammans. Totalt gick 16 000 personer i alla län en fyra dagars baskurs. 6 000 personer gick också fördjupningskurser. Tanken var att kommunerna och regionerna skulle fortsätta arbetet, tyvärr sker det i ringa omfattning. Det finns ingen sammanhållen utbildning som stödjer en fortsatt utveckling av arbetet inom missbruksvården. Ett nationellt kompetenscentrum med kommuner, regioner och Socialdepartementet, som kan stödja långsiktiga satsningar inom missbruksvården vore en av flera insatser för att i praktiken förhindra att fler hamnar i gängkriminalitet.

Det är dags för stat, kommuner och regioner att ta ansvar för att vi får en narkotika­politik som är sammanhållen och som består av förebyggande arbete, vård och behandling.

Detta är en debattartikel

Alkohol & Narkotika främjar en konstruktiv debatt. Här samlar vi krönikor, essäer, insändare och ledare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

portratt_Ann-MariWulfstrand-Byhlin_cmyk

Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin är ordförande för Verdandis alkohol- och drogpolitiska grupp

Se alla artiklar av Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.