Hoppa till innehållet

Bland loot boxes, skins betting och begrepps­förvirringar

Detta är en debattartikel

Nya element i dataspel gör att gränsen mellan hasardspel och dataspel luckras upp. Forskningen på området är ännu i sin linda, skriver Anders Nilsson, som tror att vi kommer att se fler överlappningar mellan de två formerna av spel.

När jag träffar föräldrar med barn i tonåringen brukar det tändas ett ljus i deras ögon när jag berättar vad jag forskar om. Ganska snart släcks dock ljuset när jag förklarar att det är spel om pengar jag studerar, inte dataspel. På ytan kan det framstå som att spel (om pengar) och (data)spel är ungefär samma sak. Men det finns vissa avgörande skillnader. Framför allt handlar hasardspel i allmänhet om slump, medan dataspel främst avgörs av spelarens skicklighet. Just slumpmomentet, eller den intermittenta förstärkningen på psykologspråk, verkar göra spel om pengar till extra beroendeframkallande.

På engelska är det lättare att skilja på gambling och gaming. Sedan 2013 finns det en svensk term som bringar viss reda i begreppsförvirringen: hasardspelssyndrom. Då kom den femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorder (DSM-5). Den stora nyheten var inte namnet, utan att diagnosen som tidigare hette spelmani flyttade in i beroendekapitlet. Det innebar att hasardspelssyndrom blev den första beroendediagnosen där källan till beroendet var ett ­beteende, inte en substans.

Nyordningen föranledde en viktig följdfråga: finns det fler beteenden som kan bli beroenden? Bland en del vildvuxna förslag, som överdriven morotsätning och tangoberoende, är det framför allt datorspelsberoende som har hamnat i fokus. I DSM finns det listat som en möjlig framtida diagnos och i WHO:s diagnosmanual ICD-11 är det numera erkänt som en egen diagnos, trots vissa forskares kraftiga protester.

Ljusen i tonårsföräldrarnas ögon kan börja tändas igen.

Under en föreläsning jag höll för ett par år sedan frågade en åhörare mig om jag visste mer om skins betting. Jag måste ha sett ut som ett frågetecken. Det är ärligt talat ganska ovanligt att jag helt saknar kunskaper om ämnen som har med spelproblem att göra. Skins betting handlar om ett slags handel med dekorativa skal till avatarer i dataspel. Skins kan användas som valuta, inte minst när spelare slår vad om utgången på e-sportsmatcher. Plötsligt framstod barriären mellan spel (om pengar) och (data)spel mer som ett lägre staket.

Ett annat exempel som integrerar de båda typerna av spel är loot boxes. Loot boxes är lådor som spelare kan köpa för att skaffa sig fördelar i spelet. Kombinationen av att spelaren köper en loot box och att innehållet är okänt gör att det finns anledning att se det som ett typ av hasardspel, även om vinsten inte är i form av pengar. Innehållet kan vara värdelöst eller vara en jackpot i form av en mycket eftertraktad fördel i spelet.

Forskningen kring loot boxes och skins betting är i sin linda. Medan skins betting är mycket sparsamt undersökt finns det en handfull studier som har synat loot boxes. Ett fynd är att spelare som tillbringar mycket tid med loot boxes har en högre risk att också ha problem med spel om pengar. Kanske är det också det som har gjort att flera länder, däribland Sverige, överväger att införa regleringar kring loot boxes. Sannolikt kommer vi framöver att få se fler överlappningar mellan de två sorterna av spel, kanske till den grad att två separata diagnoser en dag är överflödigt.

Detta är en debattartikel

Alkohol & Narkotika främjar en konstruktiv debatt. Här samlar vi krönikor, essäer, insändare och ledare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

Anders Nilsson

Anders Nilsson är psykolog och postdok vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap (Karolinska institutet). Han forskar om spelberoende och problematiskt datorspelande.

Se alla artiklar av Anders Nilsson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.